Zápis do 1. třídy

Základní škola v Semíně vyhlašuje zápis do první třídy pro školní rok 2021/22. Zápis se koná 8. dubna 2021 od 14.00 do 16 hodin v budově školy v Semíně.

Náhradní termín po telefonické domluvě na čísle 777 071 266.

Výhody naší školy:

– výuka není rušena zvoněním
– školní družina pro žáky 1.-5. ročníku (ráno od 6.30 a odpoledne dle potřeby rodičů)
– obědy ve školní jídelně
– zájmové kroužky přímo ve škole (dlétna, rybářský, dovedné ruce, anglický jazyk, doučování matematiky, logopedie)
– kurz plavání pro žáky 1.-5. ročníku
– ideální prostředí pro děti, kterým vyhovuje menší kolektiv
– dobré autobusové spojení ze Strašova a okolí
– tradiční rozloučení dětí se školou – společná akce rodičů a školy

Rodiče (zákonní zástupci) si vytisknou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Pracovní list budoucího prvňáčka. Vyplní a společně s kopií rodného listu dítěte doručí v daný termín do školy.

Důležité dokumenty:
Forma a průběh zápisu
Kritéria přijetí
Povinnost školní docházky
Desatero pro rodiče předškolního věku