Desatero dětských práv

  1. Nezáleží na tom, zda jsi velký nebo malý, černý nebo bílý. Všichni jsou stejně důležití.
  2. Máš právo žít se svými rodiči, žít v rodině.
  3. Nikdo ti nesmí ubližovat. Nikdo tě nesmí tělesně a duševně týrat.
  4. Máš právo učit se a vzdělávat.
  5. Máš právo říkat, co si myslíš. Máš právo na svůj názor.
  6. Máš právo na ochranu zdraví. Nikdo ti nesmí nabízet ani nutit alkohol, drogy, nic, co ti může ublížit.
  7. Máš právo na život v bezpečí. Právo na ochranu před násilím a špatným zacházením.
  8. Máš právo na svůj volný čas. Máš právo si hrát.
  9. Máš právo rozvíjet všechny svoje zájmy a nadání.
  10. Máš svá práva. Ale máš i své povinnosti.