Zájmové kroužky

Dívčí klub – pondělí 13:45 – 15:15

Rybářský kroužek – čtvrtek 14:15 – 15:00

Logopedie – dle dohody