Povinně zveřejňované informace

Dotaz

 1. Jak máte od května 2018 zajištěnou funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (kdo byl pověřencem v daném období)? Uveďte prosím i ty pověřence, kteří s vámi ukončili spolupráci.
 2. Kolik Kč platíte měsíčně za pověřence pro ochranu osobních údajů?
 3. Kolik hodin měsíčně pro vás pověřenec pracuje?
 4. Jaké konkrétní činnosti jsou náplní služby pověřence pro ochranu osobních údajů, které v současnosti (říjen 2021) máte?

Odpověď

 1. Bc. Kristýna Vodrážková
 2. 900 Kč měsíčně bez DPH.
 3. Počet hodin se odvíjí od aktuální potřeby a není přesně definován a stanoven smlouvou.
 4.  
  1. Poskytování informací a poradenství objednateli a případně jeho zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších předpisů v oblasti ochrany údajů;
  2. monitorování souladu činností s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, dalšími předpisy v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi objednatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících procesů;
  3. poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
   spolupráce s Úřadem na ochranu osobních údajů;
  4. působení jako kontaktní místo pro Úřad pro ochranu osobních údajů v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a
  5. vedení konzultací v jakékoli jiné věci v souvislosti se zpracováním osobních údajů.