Informace pro rodiče

Žák je ve škole nejpozději v 7.50 hodin a připravuje se na vyučování.

Onemocní-li žák, oznámí rodiče do dvou dnů důvod nepřítomnosti dítěte na telefonním čísle 466 932 207. Po ukončení nemoci žák přinese omluvu od rodičů v žákovské knížce (v ojedinělých případech může učitel vyžadovat lékařskou omluvu).

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážku předem známou, uvolňuje:

  • jeden den – třídní učitel
  • na delší dobu – ředitel školy na písemnou žádost.

Obědy v době nepřítomnosti dítěte odhlašují rodiče na telefonním čísle školní kuchyně: 466 932 522. Totéž učiní při přihlašování obědů po ukončení nemoci.