Vyučující

PaedDr. Milan Souček – ředitel školy, třídní učitel 3., 4. a 5. ročníku  
Bc. Petra Těšitelová – třídní učitelka 1. a 2. ročníku
Natálie Šípková – učitelka 1. – 5. ročníku, vychovatelka ŠD 
Lada Nebřenská – učitelka 3. – 5. ročníku
Yveta Trubačová – kuchařka
Ivana Venclová – školnice