Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předešlé školní činnosti, učí žáky ušlechtilým formám zábavy a pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy.

Školní družina plní rovněž funkci sociální tím, že provádí odborný dohled nad žáky po určitou dobu před a nebo po vyučování.