Rozpočet školy

202020212022
Výnosy3 7404 4504 710
– transfer kraj3 3003 6003 800
– transfer zřizovatel400800850
– ostatní zdroje405060
Náklady3 7404 4504 710
– hrazeno z transfer kraj3 3003 6003 800
– hrazeno z transfer zřizovatel400800850
– hrazeno z ostatních zdrojů405060
Výsledek hospodaření000

Pozn.: není uvažována případná dotace ESF

1) transfer kraj – jeho výše pro roky 2020-2022 není v době zveřejnění známa. Jedná se o velmi hrubý odhad, jeho výše je dána celostátními normativy. Dochází ke každoročnímu zvýšení v souvislosti se zvýšením platů pedagogických pracovníků dle vyhlášky.

2) transfer na provoz z rozpočtu zřizovatele-rozpočet pro 2020 – 2022 je zveřejněn s vědomím zřizovatele

3) ostatní zdroje – jedná se o odhad příjmů za stravné, školné, úroky, dary, čerpání fondů a další