Halloween 2023

Stejně jako loni, tak ani letos nebyly děti zklamané. Nejen děti ale i vyučující a celá škola byla vyzdobena tak, že se při příchodu někteří alespoň vylekali.  Děti předvedly moc pěkné masky. Bylo vidět, že si na výběru i doplňcích daly opravdu záležet. Ale ne jen na nich. Každý přinesl něco malého na zub. Krom pavouků, prstů, dýní, jsme si mohli dát i různé druhy ovoce a dalších pochutiny jako například sušené červy. Zrovna tento pokrm byl velkým hitem a nezůstal ani jeden červík. 

Velké poděkování patří především rodičům, bez kterých bychom neměli u nás Halloween, tak úžasný jako je.  A také semínské organizaci Bojajiši, která nám zapůjčila výzdobu do školy.