Den dětí 2023

Protože byl Den dětí, rozhodli jsme se uspořádat bojovou hru v lese. Žáci pátého ročníku vymysleli spolu s panem ředitelem stezku, kterou ostatní žáci procházeli a hledali zadané úkoly: zazpívat písničku, najít borovici, sebrat a donést šišku, trefit se do stromu aj. na konci stezky jsme zjistili, že naši páťáci jsou zakleti a musíme  je vysvobodit tím, že je najdeme. Ač se to zdá jako lehký úkol, vysvobození přeci jen dala trochu zabrat. Ale nakonec se nám to podařilo a objevili jsme i sladký poklad, který byl pro všechny jako odměna za dokončení cesty. 

Po návratu do Semína jsme se stavili v místní Jednotě nakoupit si nanuky. I paní kuchařky si daly záležet a k obědu měly děti palačinky. Po obědě jsme si dali ještě    s některými sportovní odpoledne v podobě střelbě na koš a také fotbalu. Věřím, že jsme si dnešek užili všichni.