Aktuality

Organizace školního roku 2016/2017

 • Začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2016
 • Vysvědčení za 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017
 • Vysvědčení za 2. pololetí: átek 30. června 2017

PRÁZDNINY:

 • Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
 • Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2016 – úterý 3. ledna 2017 (vyučování začne ve středu 4. ledna 2017)
 • Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017
 • Jarní prázdniny: 6. března – 12. března 2017
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
 • Hlavní prázdniny: od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
 • Školní vyučování 2016/2017 začíná v pondělí 4. září 2017

STÁTNÍ SVÁTKY:

 • Den české státnosti: 28. září 2015
 • Den vzniku samostatného československého státu: 28. října 2016
 • Den boje za svobodu a demokracii: 17. listopad 2016
 • Den obnovy samostatného českého státu: 1. leden 2017
 • Svátek práce: 1. květen 2017
 • Den vítězství: 8. květen 2017
 • Den slovanských věrozvěstů: 5. července 2017
 • Den upálení Mistra Jana Husa: 6. července 2017

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 • Zápis proběhne v lednu 2017 (den bude upřesněn)Školní potřeby

NOVÉ


4. říjen „Den zvířat“

Ve středu 5. října jsme si ve škole připomněli „Den zvířat“ pěknou besedou, kterou pro nás připravili pracovníci z obory ve Žlebech. Povídali jsme si o smyslech předvedených zvířat a k čemu danému zvířeti slouží. Dále potom dětem ukázali zástupce savců, ptáků, plazů a hmyzu. Na závěr jim připomněli, jak se mají ke zvířatům chovat.

Fotky z prvního školního dne si můžete prohlédnout v galerii.


Podzimní výlet

Letošní školní rok bude zaměřen na naše lidové tradice. Proto náš první výlet je do skanzenu v Krňovicích u Hradce Králové. Nejdříve jsme si skanzen s průvodcem prohlédli a potom nás čekal následující program s názvem Ze života mlynářů aneb jak se mlela mouka Žáci se seznámili s mlynářským řemeslem a životem mlynářské rodiny. Dozvěděli se o různých druzích obilnin a způsobech mletí v historii. Program využívá prostory mlýna v areálu skanzenu a část programu probíhala uvnitř mlýna a část před mlýnem, kde děti viděly, jak se vodou roztáčí mlýnské kolo.

Výlet byl středu 21. 9. 2016. Odjezd od školy v 8.00 hodin a návrat asi 13.30 hodin. Děti ze Strašova jeli domů autobusem. S sebou: batoh, 2 svačiny (oběd je odhlášen), pití, pláštěnku, drobné korunky.

Cena: 70,-Kč vstupné (prohlídka a program), dopravu nám uhradil sponzor.

Fotky ze skanzenu v Krňovicích si můžete prohlédnout v galerii.


První školní den

Ve čtvrtek 1. září začal školní rok 2016–2017. Do ZŠ v Semíně nastoupilo sedm prvňáčků, z toho čtyři chlapci a tři děvčata. Všechny žáky v novém školním roce přivítala paní ředitelka Věra Novotná, starosta obce Semína Jaroslav Trubač a pan místostarosta obce Strašova Jiří Havlíček. Po slavnostním přivítání a rozdání dárků, čekalo na děti divadelní představení "Kocour Modroočko“.

Fotky z prvního školního dne si můžete prohlédnout v galerii.


Klobouková party pod dubem

Rozloučení se školním rokem 2015/2016 se uskutečnilo jako již tradičně pod dubem před ZŠ Semín ve středu 29. 6. v 15.30 hod.
Program

 • pasování prvňáčků na čtenáře
 • rozloučení mateřské školy se svými předškoláky
 • přivítání budoucích prvňáčků
 • ocenění celoškolních soutěží
 • rozloučení s žákyněmi 5. třídy
 • přehlídka veselých klobouků
 • přehlídka masek ze školy v přírodě
 • hudební pořad

Fotky z posledního školního dne si můžete prohlédnout v galerii.


Září

Projekt "Lidové tradice - podzim"


Zářijové aktuality

.

Říjen

Projekt "Lidové tradice - podzim"


Říjnové aktualityListopad

Projekt "Lidové tradice - podzim"


Listopadové aktualityProsinec

Projekt "Lidové tradice - zima"


Prosincové aktualityLeden

Projekt "Lidové tradice - zima"


Lednové aktualityÚnor

Projekt "Lidové tradice - zima"


Únorové aktualityBřezen

Projekt "Lidové tradice - jaro"


Březnové aktualityDuben

Projekt "Lidové tradice - jaro"


Dubnové aktualityKvěten

Projekt "Lidové tradice - jaro"


Květnové aktualityČerven

Projekt "Lidové tradice - léto"


Červnové aktuality
Z pera žáků

Kontakt

email: email
tel.: 466 932 207
... víceadmin  |  Ka©a