Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna se řídí vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby a
o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
č. 137/2004 Sb. a vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 sb. Školní stravování je zajištěno z Mateřské školy Semín. V budově ZŠ je pouze výdejna obědů.

Stravné

Stravné se platí převod na účet MŠ Semín. Žáci školy vždy na začátku šk. roku dostanou přihlášku na obědy a informace k platbám.

Výše stravného od 1. září 2022 pro žáky ZŠ Semín

Strávníci 1. – 4. třída …. 32 Kč
Strávníci 5. třída ……….. 34 Kč

Hradí pouze náklady na potraviny.

Výdej obědů

11.45 – 12.30

Příjem přihlášek a odhlášek

Stravu je možné odhlásit nebo přihlásit nejpozději do 7 hodin příslušného dne. Po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle zadané objednávky na přihlášce. Ukončení stravování je nutné ihned nahlásit ve školní jídelně.

Přihlášení a odhlášení obědů probíhá prostřednictvím webové stránky:

https://www.odhlaska.cz/Prihlaseni.aspx

Nemoc

V případě nemoci je nutné dítě odhlásit. V době nemoci nemá nárok na oběd dle vyhlášky č.107/2005 Sb. Pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.

Prázdniny

Obědy v době prázdnin jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky. Školy v přírodě a další školní akce si každý odhlásí sám.

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do jídelny. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb.

V době stravování zajišťuje dohled nad žáky pověřený pedagogický pracovník ZŠ.

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.