Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna se řídí vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných č. 137/2004 Sb. a vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 sb.

Školní stravování je zajištěno z Mateřské školy Semín. V budově ZŠ je pouze výdejna obědů.

Stravné

Stravné se platí převod na účet MŠ Semín. Žáci školy vždy na začátku šk. roku dostanou přihlášku na obědy a informace k platbám.

Výše stravného od 1. září 2022 pro žáky ZŠ Semín

Strávníci 1. – 4. třída …. 32 Kč
Strávníci 5. třída ……….. 34 Kč

Hradí pouze náklady na potraviny.

Výdej obědů

11.45 – 12.30

Příjem přihlášek a odhlášek

6.30 – 15.00

Oběd na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit do 7.30 hodin. Po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle zadané objednávky na přihlášce. Ukončení stravování je nutné ihned nahlásit ve školní jídelně.

Nemoc

V případě nemoci je nutné dítě odhlásit. V době nemoci nemá nárok na oběd dle vyhlášky č.107/2005 Sb. Pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.

Prázdniny

Obědy v době prázdnin jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky. Školy v přírodě a další školní akce si každý odhlásí sám.

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do jídelny. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb.

V době stravování zajišťuje dohled nad žáky pověřený pedagogický pracovník ZŠ.

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.