Dokumenty k zápisu

  1. Desatero pro rodiče: https://zssemin.cz/wp-content/uploads/Desatero-pro-rodice.pdf
  2. Povinná školní docházka: https://zssemin.cz/wp-content/uploads/Povinnost-skolni-dochazky-1.pdf
  3. Průběh zápisu: https://zssemin.cz/wp-content/uploads/Prubeh-zapisu-1.pdf
  4. Soubor kritérií pro přijetí dítěte na ZŠ Semín: https://zssemin.cz/wp-content/uploads/Soubor-kriterii-pro-prijeti-ditete-na-ZS-Semin-pro-skolni-rok-2023-2024-1.pdf
  5. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: https://zssemin.cz/wp-content/uploads/Zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelani-1.pdf