Historie školy

Škola v Semíně byla založena 1. 3. 1874, tehdy jako jednotřídní. V roce 1879 byla vybudována nová školní budova rekonstrukcí starého panského špýcharu, která byla zamýšlena již jako dvoutřídní. Na konci devatenáctého století měla semínská škola dokonce tři třídy, ale v roce 1924 byla třetí třída uzavřena pro nedostatek dětí.

V průběhu let byla na školní budově provedena řada stavebních úprav a rekonstrukcí.