Rozvrhy hodin 2018/2019

1. třída2. třída

Vysvětlivky:
Č = český jazyk
Čj-ml = český jazyk - mluvnice
Čj-sl = český jazyk - sloh
Čj-čt = český jazyk – čtení
ČJ-č/p = český jazyk - čtení/psaní
M-g = matematika - geometrie
Aj = anglický jazyk
Prv = prvouka
Př = přírodověda
Vl = vlastivěda
Inf = informatika
Pč = pracovní činnosti
Vv = výtvarná výchova
Tv = tělesná výchova
Hv = hudební výchova

Kontakt

email:
tel.: 466 932 207
... více


admin  |  Ka©a