O škole

ROZPOČET

Rozpočet Střednědobý výhled
2019 2020 2021
Výnosy  3 078 000  3 178 000  3 330 000
  → transfer kraj  2 600 000  2 700 000  2 800 000
  → transfer zřizovatel 450 000 450 000 500 000
  → ostatní zdroje 28 000 28 000 30 000
Náklady 3 078 000 3 178 000 3 330 000
  → hrazeno z transfer kraj 2 600 000 2 700 000 2 800 000
  → hrazeno z transfer zřizovatel 450 000 450 000 500 000
  → hrazeno z ostatních zdrojů 28 000 28 000 30 000
Výsledek hospodaření 0 0 0

Vyhotovila Mgr. Věra Novotná dne 15. 1. 2019

Kontakt

email:
tel.: 466 932 207
... více


admin  |  Ka©a