Školní jídelna ZŠ Semín

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna se řídí vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných č. 137/2004 Sb. a vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 sb.

Školní stravování je zajištěno z Mateřské školy Semín. V budově ZŠ je pouze výdejna obědů.

Stravné

Stravné se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny zpravidla první tři pracovní dny v měsíci.

Výše stravného

1.-4. třída .... 20,- Kč

5. třída .... 22,- Kč

Výdej obědů

11.45 – 12.30

Příjem přihlášek a odhlášek

6.30 – 15.00

Oběd na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit do 7.30 hodin. Po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle zadané objednávky na přihlášce. Ukončení stravování je nutné ihned nahlásit ve školní jídelně.

Nemoc

V případě nemoci je nutné dítě odhlásit. V době nemoci nemá nárok na oběd dle vyhlášky č.107/2005 Sb. Pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.

Prázdniny

Obědy v době prázdnin jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky. Školy v přírodě a další školní akce si každý odhlásí sám.

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do jídelny. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb.


V době stravování zajišťuje dohled nad žáky pověřený pedagogický pracovník ZŠ.


Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.


Provozní řád školní jídelny je součástí dokumentu Školní řád.
Další pravidla

 1. Obědy se vydávají v době od 11.40 do 13.00 hodin. Doba výdeje pro zaměstnance je stejná. Výdejní doba může být operativně upravována vzhledem k akcím školy a toto bude vždy včas oznámeno.
 2. Žáci přicházejí do jídelny společně po ukončení dopoledního vyučování. Školní tašky si odloží v prostoru před jídelnou v šatně. V tomto prostoru je nutné aktovky urovnat tak, aby nebránily vstupu do školní jídelny.
 3. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Dbají vždy pokynů pracovníků školního stravování nebo dozírajícího učitele.
 4. Jídlo je vydáno u výdejního okénka.
 5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy. Vše konzumují v jídelně.
 6. Placení stravného:
     Zaměstnanci v MŠ Semín
     Dojíždějící žáci v ZŠ Semín
     Ostatní žáci v MŠ Semín


jídelní lístek

Jídelníček sestavuje vedoucí školního stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných zásad a pravidel. Jídelníček na následující týden bude vyvěšován vždy nejpozději v pátek. Zákonní zástupci žáků se mohou seznámit s jídelním lístkem na vývěsním místě. Vedoucí školního stravování bude pro potřeby kontrolních orgánů jeden výtisk jídelníčku za každý týden archivovat u sebe v kanceláři.


Místa pro vyvěšování jídelníčku

 • školní jídelna
 • objednávkové místo MŠ
 • internetové stránky ZŠ

Odhlášky jídel

Osobně v kanceláři vedoucího školního stravování nebo telefonicky na čísle 466 932 522 nejpozději do 8.00 hodin.

Kontakt

email:
tel.: 466 932 207
... více


admin  |  Ka©a