Školní rok 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017

 • Začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2016
 • Vysvědčení za 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017
 • Vysvědčení za 2. pololetí: átek 30. června 2017

PRÁZDNINY:

 • Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
 • Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2016 – úterý 3. ledna 2017 (vyučování začne ve středu 4. ledna 2017)
 • Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017
 • Jarní prázdniny: 6. března – 12. března 2017
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
 • Hlavní prázdniny: od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
 • Školní vyučování 2016/2017 začíná v pondělí 4. září 2017

STÁTNÍ SVÁTKY:

 • Den české státnosti: 28. září 2015
 • Den vzniku samostatného československého státu: 28. října 2016
 • Den boje za svobodu a demokracii: 17. listopad 2016
 • Den obnovy samostatného českého státu: 1. leden 2017
 • Svátek práce: 1. květen 2017
 • Den vítězství: 8. květen 2017
 • Den slovanských věrozvěstů: 5. července 2017
 • Den upálení Mistra Jana Husa: 6. července 2017

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 • Zápis proběhl v lednu 2017Září

Projekt "Lidové tradice - podzim"


Zářijové aktuality

První školní den

Ve čtvrtek 1. září začal školní rok 2016–2017. Do ZŠ v Semíně nastoupilo sedm prvňáčků, z toho čtyři chlapci a tři děvčata. Všechny žáky v novém školním roce přivítala paní ředitelka Věra Novotná, starosta obce Semína Jaroslav Trubač a pan místostarosta obce Strašova Jiří Havlíček. Po slavnostním přivítání a rozdání dárků, čekalo na děti divadelní představení "Kocour Modroočko“.

Fotky z prvního školního dne si můžete prohlédnout v galerii.


Podzimní výlet

Letošní školní rok bude zaměřen na naše lidové tradice. Proto náš první výlet je do skanzenu v Krňovicích u Hradce Králové. Nejdříve jsme si skanzen s průvodcem prohlédli a potom nás čekal následující program s názvem Ze života mlynářů aneb jak se mlela mouka Žáci se seznámili s mlynářským řemeslem a životem mlynářské rodiny. Dozvěděli se o různých druzích obilnin a způsobech mletí v historii. Program využívá prostory mlýna v areálu skanzenu a část programu probíhala uvnitř mlýna a část před mlýnem, kde děti viděly, jak se vodou roztáčí mlýnské kolo.

Výlet byl středu 21. 9. 2016. Odjezd od školy v 8.00 hodin a návrat asi 13.30 hodin. Děti ze Strašova jeli domů autobusem. S sebou: batoh, 2 svačiny (oběd je odhlášen), pití, pláštěnku, drobné korunky.

Cena: 70,-Kč vstupné (prohlídka a program), dopravu nám uhradil sponzor.

Fotky ze skanzenu v Krňovicích si můžete prohlédnout v galerii.

Říjen

Projekt "Lidové tradice - podzim"


Říjnové aktuality

4. říjen „Den zvířat“

Ve středu 5. října jsme si ve škole připomněli „Den zvířat“ pěknou besedou, kterou pro nás připravili pracovníci z obory ve Žlebech. Povídali jsme si o smyslech předvedených zvířat a k čemu danému zvířeti slouží. Dále potom dětem ukázali zástupce savců, ptáků, plazů a hmyzu. Na závěr jim připomněli, jak se mají ke zvířatům chovat.

Fotky z prvního školního dne si můžete prohlédnout v galerii.


Halloween

V pondělí 30. října jsme měli „Halloweenskou školu“. Žáci oblečeni do masek čarodějnic, upírů, duchů… plnili "halloweenské" úkoly jak z českého jazyka, tak i z matematiky. Svačina v podobě netopýrů, prstů, pavouků, červů chutnala báječně. Nebojsové jsme byli všichni, protože jsme si došli pro části obrázků přímo ke strašidlu. Na památku na dnešní den jsme si vyrobili halloweenskou dýni.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.

Listopad

Projekt "Lidové tradice - podzim"


Listopadové aktuality

Svátky

Dne 11. 11. 2016 jsme si ve škole připomněli svátek sv. Martina výrobou sněhuláků alespoň z papíru. Na svátek sv. Barbory 4. 12. 2016 si donesla děvčata větvičku zlatého deště a 5. prosince k nám do školy přišel nadělovat Mikuláš s čertem a andělem.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.

Prosinec

Projekt "Lidové tradice - zima"


Prosincové aktuality

Stromeček

Ve čtvrtek měli žáci vánoční posezení u stromečku s předáváním dárků. Ke svačině si donesli cukroví a vzájemně si ho ochutnali. Paní Venclová jim k tomu uvařila sváteční čaj. Sejdeme se ve škole v novém roce 3. ledna 2017.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Vánoční besídka pro rodiče

Konec roku 2016 proběhl ve škole pořádáním vánoční besídky pro rodiče. Žáci za pomoci svých učitelek si připravili bohatý program s vánočními scénkami, básničkami, koledami a tanečním vystoupením děvčat. Na závěr si všichni zazpívali píseň Veselé Vánoce a popřáli si krásné svátky a hodně zdraví v novém roce.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Vánoční výlet na zámek Stránov u Mladé Boleslavi

Na zámek Stránov u Mladé Boleslavi jsme jeli 6. prosince. Venku pěkně mrzlo a krajina byla krásně ojínělá, jakoby byl všude poprašek sněhu. Na zámku nás čekali se "štědrovečerní večeří" a zavítali jsme také do zámecké kaple, kde jsme si spolu s knězem při půlnoční mši připomněli, proč slavíme Vánoce a zazpívali jsme si vánoční koledu. Výlet nás pěkně vánočně naladil.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Vánoční výlet

úterý 6. 12. 2016 pojedeme na vánoční výlet na zámek Stránov u Mladé Boleslavi.

Chtěli byste být hosty u štědrovečerní večeře na zámku? U pana knížete a paní kněžny ze Stránova se vám toto přání lehce splní. Čeká nás vánoční prohlídka adventně vyzdobeným zámkem doplněná poutavým programem. Děti se seznámí s historií vánočního stromku, dozví se, proč máme na stole adventní věnec a jaká štědrovečerní jídla se o Vánocích podávají. Uvidíme, co všechno služebnictvo chystá na Štědrý den a do příprav se také zapojíme. Pomůžeme paní kuchařce s pečením cukroví a ochutnáme její voňavou vánočku. S knížetem a kněžnou zapálíme společně adventní svíčku, rozkrojíme jablíčko a budeme si moci vyzkoušet některé tradiční zvyky. Zavítáme do zámecké kaple, kde si s knězem při půlnoční mši připomeneme, proč slavíme Vánoce a zazpíváme si vánoční koledu. Pomůžeme také ozdobit vánoční stromeček a za odměnu si se služebnou každý vyrobí malý dárek na památku.

Pojedeme ráno v 8 hodin a vracet se budeme ve 14.30 h. Děti ze Strašova vystoupí ve Strašově na zastávkách. Oběd bude odhlášen.

S sebou: batoh, dvě svačiny, pití a drobné penízky.

Vybíráme pouze vstupné 140 Kč. Doprava bude hrazena obcí Strašov a z výhry z Globusu.


Vánoční besídka

Besídka bude v úterý 20. 12. 2016 ve škole od 15.30 hodin. Jste srdečně zváni.


Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. 12. 2016 (naposledy jdeme do školy ve čtvrtek 22. 12. 2016) a skončí v úterý 3. ledna 2017. Vyučování začne ve středu 4. 1. 2017.

Leden

Projekt "Lidové tradice - zima"


Lednové aktualityÚnor

Projekt "Lidové tradice - zima"


Únorové aktualityBřezen

Projekt "Lidové tradice - jaro"


Březnové aktuality

Rozloučení se zimou

Minulý týden se žáci 1. a 2. třídy připojili k žákům mateřské školy, aby se společně rozloučili se zimou. Procházkou vyprovodili paní zimu pryč a odhodili Moranu do Labe. Máme všichni velkou radost, že nám už přivolali jaro.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Zdravý chrup

Stejně jako minulý rok drogerie DM věnovala našim prvňáčkům krásné dárkové balíčky. Děti měly velkou radost ze zubní pasty, nového kartáčku, žvýkaček, omalovánek a přesýpacích hodin, které měří správný čas čištění zoubků. Jak mají správně o zdravý chrup pečovat zjistily v pohádce o Hurvínkovi. Děkujeme.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.

Duben

Projekt "Lidové tradice - jaro"


Dubnové aktuality

Čarodějnice

Jak je již zavedenou tradicí, žáci vyráběli čarodejnice. Každá skupina, s vedoucím z páté třídy, vyrobila svou vlatsní originální čarodejnici. Čarodejnice nám až do jejich upálení krásně zdobily plot školy.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Ukliďme svět, ukliďme Česko

I celá naše škola nasadila rukavice a přidala se 4. 4. do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děti byly velmi překvapeny, kolik odpadu v okolí školy našly. Určitě proto budou ke svému okolí ohleduplnější.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Zápis do 1. třídy

Základní škola v Semíně vyhlašuje zápis do první třídy pro školní rok 2017/18. Zápis se koná 4. dubna 2017 od 14.30 do 17 hodin v budově školy v Semíně.


Výhody naší školy:
- výuka není rušena zvoněním
- školní družina pro žáky 1.-5. ročníku (ráno od 6.30 a odpoledne dle potřeby rodičů)
- obědy ve školní jídelně
- zájmové kroužky přímo ve škole
- letní ozdravný pobyt žáků v přírodě
- kurz plavání pro děti již od 1. třídy
- ideální prostředí pro děti, kterým vyhovuje menší kolektiv
- dobré autobusové spojení ze Strašova
- tradiční rozloučení dětí se školou - společná akce rodičů a školy

Rodiče (zákonní zástupci), kteří doprovázejí děti k zápisu, si vezmou občanský průkaz a rodný list dítěte

Případné informace poskytujeme na tel. 466 932 207

Elektronická pozvánka.

Soubor kritérií pro přijetí dítěte na ZŠ Semín.

Květen

Projekt "Lidové tradice - jaro"


Květnové aktuality

Mobilní planetárium

Žáci tentokrát zhlédli interaktivní pořad "Voda, zázrak života".

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.

Červen

Projekt "Lidové tradice - léto"


Červnové aktuality

Ochutnávky ovoce do škol

I tento školní rok jsme z programu „Ovoce do škol“ dostali více či méně známé druhy ovoce a zeleniny na ochutnávku. Některé děti pojaly ochutnávku formou pořadu Prostřeno a udělovaly bodové ohodnocení.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Plavecký výcvik

Každoročně jezdí naši žáci na plavecký výcvik do aquacentra do Pardubic. Ani tento rok nebyl vyjímkou. Poslední hodinu plavání si užily děti nejvíce, protože mohly řádit na tobogánech a skluzavkách. Na závěr hodiny nechybělo ani ocenění nejlepších plavců.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Loučení pod dubem a spaní ve škole

26. 6. 2017 jsme se se školním rokem 2016/2017 loučili pod dubem. Žáci pod vedením paní učitelky Nebřenské zazpívali publiku novou školní písničku. Přivítali jsme budoucí prvňáčky. Poté co žákyně 5. ročníku předvedly moderní tanec, přišlo na řadu smutné loučení s „páťáky“. Následovalo oficiální pasování prvňáčků na čtenáře. Po zajímavém představení „Hrajeme si na dobu rytířů a princezen“ se týmy žáků utkaly v turnaji ve vybíjené s týmy rodičů. Výsledky byly nerozhodné :-)

Když se rodiče rozešli domů, zůstali jsme ve škole kvůli dalšímu dobrodružství - spaní ve škole! Užili jsme si mnoho zábavy a legrace, ale také i napětí. Rodiče pro nás totiž přichystali noční hru, abychom ukázali svou odvahu. Všichni jsme nakonec úspěšně strašidelnou cestu prošli. Děkujeme všem, že se s námi účastnili tohoto bezva programu a také za výbornou snídani. Užijte si krásné prázdniny a těšíme se zase v září ve škole :-)

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Výlet do obory Žleby

V úterý 20. 6. 2017 jsme vyrazili na závěrečný školní výlet. Navštívili jsme oboru Žleby, kde pro nás byl připravený krásný vzdělávací tříhodinový program. Viděli jsme mnoho zvířátek z chovné stanice, nejrůznější druhy dravců i krmení vzácných bílých jelenů. Žáci měli dovoleno si mnoho zvířátek pohladit, na vlastní kůži si vyzkoušeli střelbu z luku a dokonce si i podrželi dravce na rukavici. Po programu, který se nám všem opravdu velmi líbil, utratily děti kapesné za nějaké dobroty a malé dárečky pro rodiče. Spokojeni jsme odjížděli zpět do školy

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Rozloučení pod dubem

Základní škola Semín Vás srdečně zve na rozloučení se školou. Sejdeme se pod dubem před školou. Čeká nás zábavný program „Hrajeme si na dobu rytířů a princezen“. Při této příležitosti mohou děti i rodiče přijít oblečeni jako princezny, rytíři, bílá paní, zámecké strašidlo...

Rozloučení se školním rokem 2016/2017 bude 26. 6. 2017 od 15.30 hod.
Program:

 • pasování prvňáčků na čtenáře
 • rozloučení mateřské školy se svými předškoláky
 • přivítání budoucích prvňáčků
 • rozloučení s žáky 5. třídy
 • zábavný program „Hrajeme si na dobu rytířů a princezen“
 • vybíjená - děti proti rodičům
Zveme všechny rodiče, prarodiče, kamarády, žáky současné, budoucí i minulé, přijďte se s námi pobavit a přivítat prázdniny.


Návštěva ZŠ Přelouč

V pondělí 12. 6. byli naši žáci 4. a 5. ročníku pozváni na prohlídku ZŠ TGM v Přelouči. Žáci si udělali představu, jak to ve škole vypadá a utkali se s ostatními žáky ve floorbalu a vybíjené. Ve vybíjené jsme získali první místo a ve floorbalu obsadili místo druhé. Děkujeme za příjemný turnaj.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Den dětí s kouzelníkem

Den dětí jsme oslavili ve velkém stylu. Ve škole nás navštívil kouzelník, jehož triky nás ohromily!

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Výlet do Kladrub

V pátek 2. 6. jsme se vydali společně s žáky pátého ročníku na pěší výlet do Kladrub nad Labem. V hřebčíně jsme navštívili zámek a kočárovnu s postrojovnou. Děti si dokonce mohly i posedět v kočáru z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Nakonec jsme se podívali i do stájí na starokladrubského bělouše. Počasí nám přálo a výlet se všem líbil.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Z pera žáků

Kontakt

email: email
tel.: 466 932 207
... víceadmin  |  Ka©a