Školní rok 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016

 • Začátek školního roku: úterý 1. září 2015
 • Vysvědčení za 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2016
 • Vysvědčení za 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2016

PRÁZDNINY:

 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015
 • Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2015 – neděle 3. ledna 2016 (vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
 • Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2016
 • Jarní prázdniny: 22. února – 28. února 2016
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016
 • Hlavní prázdniny: od pátku 1. července 2016 – středy 31. srpna 2016
 • Školní vyučování 2015/2016 začíná ve čtvrek 1. září 2016

STÁTNÍ SVÁTKY:

 • Den české státnosti: 28. září 2015
 • Den vzniku samostatného československého státu: 28. října 2015
 • Den boje za svobodu a demokracii: 17. listopad 2015
 • Den obnovy samostatného českého státu: 1. leden 2016
 • Svátek práce: 1. květen 2016
 • Den vítězství: 8. květen 2016
 • Den slovanských věrozvěstů: 5. července 2016
 • Den upálení Mistra Jana Husa: 6. července 2016

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 • Zápis proběhne v lednu 2016 (bude upřesněn)Září

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Václav Čtvrtek"


Zářijové aktuality

1. září

Dne 1. září 2015 jsme v semínské škole přivítali 13 prvňáčků. Paní ředitelka je spolu s ostatními žáky vítala v novém školním roce 2015/2016. Prvňáčky doprovodili do školy rodiče, prarodiče i kamarádi z MŠ Semín. Slavnostní řeč přednesl pan starosta Jaroslav Trubač a pan starosta ze Strašova Petr Kopáč. Oba starostové spolu s paní Líbou Stráníkovou (zastupitelka obce) předali prvňáčkům na památku na tento den pěknou knížku o zvířatech. Potom se všichni odebrali na loutkové představení pohádky Sůl nad zlato.

Fotky z prvního školního dne si můžete prohlédnout v galerii.

Říjen

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Václav Čtvrtek"


Říjnové aktuality

Václav Čtvrtek

V pátek 23. října jsme zakončili první část projektu „Tvůrci dětské knihy“ - Václav Čtvrtek. Starší žáci vytvořili na chodbě výstavku z tvorby Václava Čtvrtka. Připomenuli si jeho pohádky, které znají z televizního Večerníčka. S Rumcajsem, Mankou a Cipískem se setkávali v předmětech matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy a pracovní činnosti a nechyběla písnička o Večerníčkovi i v hudební výchově. Na závěr připravili žáci ze 4. a 5. ročníku dramatizaci pohádky o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Odpoledne si všichni zasportovali a zahráli hru „Co má Rumcajs pod kloboukem“.

Fotky z výletu si můžete prohlédnout v galerii.


Zámek Loučeň

Děti a učitelé se 8. října vydali autobusem na zámek Loučeň. Čekal je tam výchovný program „Z pohádky do pohádky“, který odstartoval letošní školní projekt s názvem „Tvůrci dětské knihy“. V zámeckém parku si potom děti vyzkoušely bludiště a labyrinty.

Fotky z výletu si můžete prohlédnout v galerii.


Den zvířat

Den zvířat jsme si připomněli v pondělí 5. října besedou s paní Fotrovou ze sdružení Alfa. Děti si s paní Fotrovou povídaly o psech, jak se k nim chovat, čím je krmit a jak psům podávat krmení. Nakonec jim paní předvedla se svým psem základní povely, které by pes měl umět.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Podzimní školní výlet

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 pojedeme autobusem do zámku LOUČEŇ na výchovný program „Z pohádky do pohádky“, který nám odstartuje letošní projekt s názvem TVŮRCI DĚTSKÉ KNIHY. Navštívíme také několik labyrintů v přilehlém zámeckém parku.
ODJEZD: 8.00 hodin od školy
NÁVRAT: kolem 15.30 hodin ke škole (žáky ze Strašova vysadíme na zpáteční cestě na autobusových zastávkách ve Strašově)
S SEBOU: batoh – pláštěnka, pití, jídlo na celý výlet, drobné kapesné, vhodný oděv a obuv.
CENA: vstupné 140,- Kč (donést do školy předem). Doprava je hrazena školou z výhry z Globusu.

Listopad

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Božena Němcová"


Listopadové aktualityProsinec

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Božena Němcová"


Prosincové aktuality

Vánoce ve škole

Vánočně jsme se naladili na zámku ve Žlebech a potom nás čekalo ve škole loutkové divadelní představení s názvem "Veselme se, radujme se".

Dne 17. prosince jsme pozvali do školy rodiče na Vánoční jarmark a dílny, kde si rodiče spolu s dětmi vyráběli vánoční dekorace. Na chodbě je čekalo občerstvení a výborný sváteční čaj. U čaje si mohli vyslechnout koledy v podání žáků školy. Na klávesy hrál Matěj Mrštík, na flétnu Baruška Fáberová a na housle zahrála Míša Halászová.

Poslední den před vánočními prázdninami patřil žákům a učitelkám. Posezení u čaje s vánočním cukrovím a rozbalování dárků u stromečku, to je vždy to, na co se děti těší.

Rozloučili jsme se s paní Urbanovou,která nám ve školní jídelně vydávala obědy a nyní odchází pracovat do jiného zaměstnání. Na její místo nastupuje paní Jana Nováková.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Vánoce ve Žlebech

Děti ze semínské školy si prohlédly vánočně vyzdobený zámek, dozvěděly se, co se o vánočních svátcích jedlo na zámku a jaké dárky dostávaly zámecké děti. Závěr prohlídky byl v zámecké kuchyni, kde pro děti anděl pekl sladké cukroví a čert mu to chtěl špatnými přísadami překazit. Děti nakonec nejen cukroví ochutnaly, ale ještě si odnesly recept, aby si ho mohly doma upéct. Celý výlet ještě podtrhlo překrásné slunečné počasí.

Fotky z výletu si můžete prohlédnout v galerii.


Školní vánoční besídka

bude v úterý 22. 12. 2015. Budeme si ve dvojicích předávat dárky (dárek do 100 Kč).

Na besídku si děti donesou cukroví, hrníček, čaj, cukr.


Vánoční setkání rodičů

bude ve škole 17. 12. 2015 od 15.30 h. Ve škole budeme mít vánoční dílny, ve kterých si budete spolu se svým dítětem moci vyrobit vánoční dekoraci, posedět u čaje a zazpívat koledy. Součástí tohoto vánočního odpoledne bude i vánoční jarmark, kde si budete moci zakoupit drobné vánoční dekorace.

Všichni se těšíme na toto společné vánoční setkání.


RADUJME SE, VESELME SE

Ve škole budeme mít vánoční pořad ve středu 9. 12. 2015 s názvem "RADUJME SE, VESELME SE". Vánoční příběh, ve kterém zazní mnoho známých koled, vypráví se o pouti Marie a Josefa a o narození Ježíška. Na dlouhé cestě nikdo nechce nechat Marii a Josefa přenocovat. Tu se jim zjeví archanděl Gabriel a pošle je do chléva v Betlémě.

Cena 40 Kč.


Vánoční výlet na zámek Žleby a hrad Lichnici

V úterý 1. prosince pojedeme na hrad Lichnici a vánoční zámek Žleby.
Odjezd ráno v 8 hodin, návrat do 13.45 hodin.
S sebou: batoh, dvě svačiny, pití (oběd je odhlášen), kapesné.
Vstupné 100 Kč. Dopravu hradíme z výhry z Globusu.

Fotky z výletu si můžete prohlédnout v galerii.

Leden

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Josef Lada"


Lednové aktuality

Návštěva přeloučské knihovny

Projektové vyučování o Boženě Němcové jsme zakončili návštěvou Městské knihovny v Přelouči. Tam pro nás připravili úkoly, které se týkaly života a díla Boženy Němcové. Pro mladší žáky to byly hlavně pohádky. Práce, které jsme tam vytvořili, si děti potom ve třídě umístily na nástěnku.

Fotky z knihovny si můžete prohlédnout v galerii.


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016-2017


Zápis proběhl 21. ledna 2016 od 14.30 do 18 hodin v budově školy v Semíně.

Zapsáno bylo sedm dětí, z toho tři děvčata a čtyři chlapci.


Výhody naší školy:
- výuka není rušena zvoněním
- školní družina pro žáky 1.-5. ročníku (ráno od 6,30 a odpoledne dle potřeby rodičů)
- obědy ve školní jídelně
- zájmové kroužky přímo ve škole (sportovní, rybářský, dovedné ruce, anglický jazyk, logopedie)
- letní ozdravný pobyt záků v přírodě
- kurz plavání pro děti již od 1. třídy
- ideální prostředí pro děti, kterým vyhovuje menší kolektiv
- dobré autobusové spojení ze Strašova, Újezda, Chýště a Kladrub n. Labem
- tradiční rozloučení dětí se školou - společná akce rodičů a školy

Rodiče (zákonní zástupci), kteří doprovázejí děti k zápisu, přinesou rodný list dítěte.

Přijďte si prohlédnout naší školu, těšíme se na Vás!!!
Tel: 466 932 207

Zápis.doc
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Únor

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Josef Lada"


Únorové aktualityBřezen

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Ondřej Sekora"


Březnové aktuality

Veselé zoubky

Prví ročník se 8. března zábavnou formou seznámil s hygienou chrupu v preventivním programu "Veselé zoubky". Jako dárek dostal každý prvňáček taštičku s kartáčkem, pastou, žvýkačkou a přesýpacími hodinami.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Beseda s městskou policií

Městská policie Přelouč pro nás 8. března 2016 připravila pěknou besedu na téma "Děti v dopravě". Žáci odpovídali na otázky ve videotestu. Seznámili se, jak mají být za šera označeni na kole nebo při chůzi mimo obec. Dostali reflexní přívěsek a sešit s dopravními úkoly.

Fotky z besedy si můžete prohlédnout v galerii.


Divadlo v Pardubicích

Dne 2. března 2016 navštívili žáci semínské školy Městské divadlo v Pardubicích. Všichni jsme se slavnostně oblékli a připomenuli si zásady slušného chování v divadle. Představení hráli herci divadla Drak z Hradce Králové a pohádka, kterou nastudovali se jmenovala "Princezna Kuranda". Pohádka byla moderně pojata a herci vystupovali s loutkami. Dětem se představení moc líbilo.

Duben

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Ondřej Sekora"


Dubnové aktuality

Mobilní planetárium

V úterý 26. dubna se uskutečnila v naší škole projekce výukového pořadu o vesmíru. V mobilním planetáriu byl promítán na stěny plátěné kopule neobvyklým způsobem vesmír. Děti z 1. a 2. ročníku vleže pozorovaly planety a hvězdy a poslouchaly výklad s hudebním doprovodem. Pro starší děti (3.-5. ročník) byl připraven pořad o vzniku Země.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Mc Donald cup

Naši žáci se dne 28. 4. zúčastnili turnaji ve fotbale Mc Donald cup. Našimi soupeři byli žáci ze škol z Přelouče, Zdechovic a Choltic. Po dlouhém boji jsme obsadili pěkné 4. místo.

EXLUZIVNÍ reportáž Aničky Chudobové z MC DONALD CUPU!

Dobrý den, vítejte u dnešních sportovních novin.
28. 4. 2016 se v Přelouči pod parkem na fotbalovém hřišti konal MC DONALD CUP. Byly tam školy: ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova ulice, ZŠ Choltice, ZŠ Zdechovice a ZŠ Semín. ZŠ Semín a ZŠ Smetanova ulice začaly hrát jako první, ale pro Semín to nedopadlo dobře. Stav byl 7:0 pro Semín. Potom to šlo se ZŠ Semín z kopce. Sice s Cholticemi prohráli, ale se Zdechovicemi vyhráli. Potom měli pauzu na svačinu. Po svačině měli ještě jeden zápas. Fanynky fandily jako o život, ale bylo to marné. Semín zase prohrál. Trenér byl naštvaný, ale pak vychladl. ZŠ Semín se umístila na skvělém čtvrtém místě. Dostali diplom a magnetky. Pak jeli domů a dali si oběd.

Vrátíme se trochu zpět. Všichni hráči ze ZŠ Semín byli dobří. Vedli si opravdu skvěle a to čtvrté místo si zasloužili. Všichni byli unavení, ale nějak to vydrželi. Byla to pro ně obrovská zkušenost. Všichni nakonec dostali sladkou čokoládu. Ale nebojte, i na fanoušky se dostalo. Všichni fandové dostali lízátko. Mně osobně se líbili tito hráči: David Lampárek, skvělý útočník, Lukáš Věříš, vynikající fotbalista, Týna Tomášková, odhodlaná vyhrát. Nejvíc ZŠ Semín může poděkovat skvělému brankáři Adamu Vosáhlovi!

Na shledanou, s pozdravem napsala Anna Chudobová.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Čarodějnice

V Semíně před školou visí na plotě šest čarodějnic. 30. dubna budou spáleny na semínské a strašovské hranici. Na výrobě se podíleli všichni žáci naší školy.

Děti také každou čarodějnici představily:


Miss ČARODĚJNICE 1900
Má dlouhé a barevné vlasy. Už 100 let si nesundala tmavě zelenou roztrhanou blůzu a červenou sukni. Přestože je mladá, nosí šátek. Na nohou má nikeové tenisky. Momentálně je z ní bezdomovkyně a je přivázána na plotě. V kapsách má 101 koček. Když, jí někdo naštve, tak po něm kočky hází.

Anna Roubíčková a Danča Hladová


Nejhorší jméno
Byla jednou jedna čarodějnice, které dali to nejhorší jméno. To jméno vám raději nenapíšu. Je metr a půl vysoká, je tlustá a vlasy skoro nemá. Mikinu nosí na nohou i na těle. Je hodně bláznivá. Bydlela ve velkém městě, odkud jí vyhostili do malé vesničky. Tam se jí nelíbilo, a tak odešla do školy. Děti jí v sobotu 30. 4. 2016 odnesou na fotbalového hřiště, kde ji na hranici upálí.

Petr Křemenák a Kristýna Tomášková


Hnáta Kulihnáta
Naše čarodejnice se jmenuje Hnáta Kulihnáta. Je dost tlustá a velká akorát. Vlasy bohužel nemá, protože ji vypadaly. Na sobě má dlouhé šaty, do kterých se pomalu nevejde. Jako ozdobu nosí šátek. Je vychloubavá a namyšlená. Hraje poker a vždy všechny porazí. Teď právě bydlí v popelnici.

autorka: Adéla Strnadová, spolupracovník: Alexander Balog


Stará bába z Pekingu
Naše čarodějnice se jmenuje Stará bába z Pekingu. Je malá, středně tlustá a má žluto-hnědé vlasy. Většinou nosí šátek a zástěru. Je vrásčitá, zlá i hodná. Je velmi mrštná a rychlá. Její pobyt je v Pekingu.

autor: Adam Vosáhlo, spolupracovník: Milan Mrázek


Naštvaná Kuchařka
Tato čarodějnice se jmenuje Naštvaná Kuchařka. Je středně vysoká a tlustá. Nemá vlasy, protože je stará. Má modré punčocháče a modro-červenou zástěru. Je rychlá a agresivní. Bydlí v Londýně v ulici Oxford street.

autor: David Lampárek, spolupracovník: Lukáš Věříš


Kmotra ze školní půdy
Naše čarodějnice se jmenuje Kmotra ze školní půdy. Je vysoká a hubená. Vlasy má hnědé a vycpané senem. Nosí tyrkysovou sukni a barevné tričko. Je docela rychlá ve vaření lektvarů a v létání. Bydlí ve městě, které se jmenuje Plechovokovesňák. Je jí 1 000 000 let, ale přesto vypadá mladě. Ráda se hrabe na starých půdách, aby našla nějaký poklad.

autorka: Anička Králová, spolupracovník: Jiří Vančura

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Geometrie ve 3. a 5. ročníku

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Ovoce a zelenina do škol

Naše škola se už několik let účastní projektu "Ovoce a zelenina do škol", v dubnu jsme obdrželi ve škole ochutnávkový koš se zeleninou a ovocem. Některé druhy zeleniny a ovoce děti viděly poprvé.

Ochutnávka ovoce a zeleniny proběhla ve školní jídelně ve dnech 7. a 8. dubna. Ochutnávky se zúčastnilo 45 dětí.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.

Květen

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Josef a Karel Čapek"


Květnové aktuality

Návštěva ZŠ Přelouč

Žáci čtvrté a páté třídy byli 24. 5. 2016 pozváni do Základní školy Přelouč - Masarykovo náměstí, kde se seznámili s novým prostředím, kam žákyně 5. třídy v září nastoupí do 6. ročníku. Při této příležitosti si prohlédli školu a zahráli si několik zápasů ve vybíjené a floorbalu. Přejeme jim úspěšný přestup do nové školy.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Turnaj ve vybíjené ve Zdechovicích

20. 5. 2016 se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené ve Zdechovicích. Z 11 družstev jsme se umístili na krásném 4. místě. Z malotřídních škol jsme byli na 1. místě a získali jsme výborný ovocný dort. Všichni hráli skvěle. Anička Chudobová dokonce získala titul nejlepší dívčí hráčky celého turnaje. Všem dětem děkujeme za reprezentaci naší školy.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.

Červen

Projekt "Tvůrci dětské knihy - Josef a Karel Čapek"


Červnové aktuality

Přírodovědná soutěž v Pardubicích

V úterý 14. června 2016 jsme byli na přírodovědné soutěže v Pardubicích. Za 3. ročník se zúčastnila Míša Halászová a Matěj Mrštík, za 4. ročník Milan Mrázek a Lukáš Věříš, za 5. ročník Eliška Urbanová. Letos se nám nepovedlo dostat se do desátého místa. Těsně pod desítkou se umístila Eliška, Milan a Lukáš. Všem účastníkům děkujeme za účast.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Kurz plavání

Kurz plavání na naší škole proběhl od 12. do 17. června 2016.

Fotky si můžete prohlédnout v galerii.


Škola v přírodě

Na školu v přírodě pojedeme do Malé Úpy od neděle 19. 6. do pátku 24. 6. 2016. Veškeré podrobnosti najdete v přiloženém souboru.


Zapojení ZŠ do projektu EU

Průvodní dopis.

Dotazník.


Mezinárodní den dětí

Ve středu 1. června popřály paní učitelky všem dětem ve škole všechno nejlepší k MDD a jako sladkost děti dostaly nanuk.


Klobouková party pod dubem

Rozloučení se školním rokem 2015/2016 se uskuteční jako již tradičně pod dubem před ZŠ Semín ve středu 29. 6. v 15.30 hod.

Program, na který se můžete těšit:

 • pasování prvňáčků na čtenáře
 • rozloučení mateřské školy se svými předškoláky
 • přivítání budoucích prvňáčků
 • ocenění celoškolních soutěží
 • rozloučení s žákyněmi 5. třídy
 • přehlídka veselých klobouků
 • hudební pořad tancujeme s xsíxsárou, kde uvidíte princeznu jasmínu, krále medoslava a draka filemona

Zveme všechny návštěvníky (rodiče, prarodiče, kamarády, žáky současné, budoucí i minulé), přijďte se s námi pobavit v klobouku nebo jiné slušivé zábavné, veselé pokrývce hlavy! Těšíme se na setkání s Vámi!

Fotky z prvního školního dne si můžete prohlédnout v galerii.


Kontakt

email: email
tel.: 466 932 207
... víceadmin  |  Ka©a