Školní rok 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014

 • Začátek školního roku: pondělí 2. září 2013
 • Vysvědčení za 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2014
 • Vysvědčení za 2. pololetí: pátek 27. června 2014

PRÁZDNINY:

 • Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2013
 • Vánoční prázdniny: sobota 21. prosince 2013 – neděle 5. ledna 2014
 • Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2014
 • Jarní prázdniny: 10. února – 16. února 2014
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014
 • Hlavní prázdniny: sobota 28. června 2014 – neděle 31. srpna 2014
 • Školní vyučování 2014/2015 začíná v pondělí 1. září 2014

STÁTNÍ SVÁTKY:

 • Den české státnosti: 28. září 2013
 • Den vzniku samostatného československého státu: 28. října 2013
 • Den boje za svobodu a demokracii: 17. listopad 2013
 • Den obnovy samostatného českého státu: 1. leden 2014
 • Svátek práce: 1. květen 2014
 • Den vítězství: 8. květen 2014
 • Den slovanských věrozvěstů: 5. července 2014
 • Den upálení Mistra Jana Husa: 6. července 2014

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 • Zápis proběhne v lednu 2014Školní potřeby

Září

Projekt „MEZILIDSKÉ VZTAHY – TŘI DCERY“ – celoroční školní projektové vyučování


» Slavnostní zahájení školního roku, divadelní představení - „Šípková Růženka“ (Novotná)
» Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy, seznámení se způsobem práce v 1. třídě (Smolíková)
» Výstava ovoce a zeleniny (Smolíková)
» Seznámen s pověstí O Krokovi (Novotná)
» Sběr papíru (Novotná)
» Seznámení s významem a fungováním školní „Schránky důvěry“ (Nebřenská)
» Poznávací zájezd do Prahy na Vyšehrad (Smolíková)
» Výběr zájmových kroužků (Novotná)
» Seznámení s celoškolním projektem „Mezilidské vztahy“ (Nebřenská)
» Zdravotní výchova – Bezpečnost chování ve škole, řád školy, pravidla chování v tělocvičně a na zahradě (Nebřenská)


Zářijové aktuality

Zájmové kroužky

ZŠ Semín v tomto školním roce nabízí zájmové kroužky.


Zahájení školní roku 2013–2014

2. září nastoupilo do ZŠ v Semíně 37 žáků a z toho sedm prvňáčků.

Paní ředitelka Věra Novotná je jménem svým i jménem svých spolupracovnic, Blanky Smolíkové, Lady Nebřenské a Sandry Jadrníčkové, přivítala v novém školním roce a popřála jim i jejich rodičům hodně úspěchů a trpělivosti. Za obec přišel žákům poblahopřát pan starosta Jaroslav Trubač a rodičům prvňáčků předal finanční částku v hodnotě 1000,- Kč. Od školské a kulturní komise, z rukou její předsedkyně paní Libuše Stráníkové, dostaly děti pěknou knížku od Báry Nesvadbové Garpíškoviny aneb Bibi a čtyři kočky. Tento slavnostní den byl zakončen loutkovým divadelním představením Šípková Růženka.

Fotky z prvního školního dne naleznete v galerii.
Říjen

Projekt „TŘI DCERY“ – celoroční školní projektové vyučování


» Dopravní výchova, bezpečná cesta do školy a praktický nácvik chůze od autobusové zastávky ke škole (Nebřenská)
» Výstava výrobků z přírodnin (Smolíková)
» Sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř (Novotná)
» Vítání občánků – recitace a hudební vystoupení (Smolíková)
» Beseda se starostou obce (Nebřenská)
» Téma Drogy – přednáška „Kouření a tvé tělo“ Smolíková
» Téma Drogy – přednáška „Chemikálie a tvé tělo“ Pomoc kamarádovi (pro žáky) (Smolíková)
» Přednáška „Co je šikana?“ (Smolíková)
» Projektový den „TŘI DCERY“ – shrnutí poznatků (Novotná)
» Hádanky, logické úkoly, smyslové vnímání (Smolíková)
» Tolerance, kamarádství, ohleduplnost (Nebřenská)


Říjnové aktuality

Den zvířat

Den zvířat jsme zahájili zajímavou besedou o psích mazlíčcích. Dozvěděli jsme se, jak se k nim chovat a na co se které psí plemeno využívá. Děti si potom ve skupinách vyrobily obrazy zvířat a seskupily je podle toho, v jaké zeměpisné oblasti žijí, nebo kde se chovají (na statku, v ZOO…). Nakonec jsme si všichni zazpívali písničky o zvířatech a nebylo jich málo.

Na fotky ze dne zvířat se můžete podívat v galerii.


Mise Vyšehrad

V rámci našeho školního projektu „Staré pověsti české“ pojedeme 8. 10. 2013 na podzimní výlet do Prahy na Vyšehrad. Ráno pojedeme 7.30 hodin od školy autobusem. Na Vyšehradu budeme mít připravený program „Mise Vyšehrad“. Během vycházky navštívíme Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli, kostel sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín a nakonec projdou podzemními kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Děti jsou provázeny průvodcem po areálu a na základě prožitých situací u jednotlivých památek se dozvědí o mytologii a historii Vyšehradu.

Návrat do Semína bude asi v 16.00 hodin. Cena výletu 90 Kč vstup + doprava asi 110 Kč, celkem 200 Kč, a to jenom proto, že nám na dopravu daroval 2 500 Kč pan Hrubeš, který v Semíně chová husy. Za což mu moc děkujeme.

S sebou batoh, pití, dvě svačiny, pláštěnku.


Interaktivní poznávací vycházka po Vyšehradě

Tématem interaktivní vycházky byl samotný Vyšehrad a jeho historie a místa.

Program trval 3 hodiny a skládal se z 3 základních částí:
1) Počáteční diskuse o Vyšehradu (evokace)
2) Interaktivní vycházka (2 hodiny zážitkového programu)
3) Reflexe programu (propojení zážitků s novými poznatky)

Během vycházky navštívily děti Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli, kostel sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín a nakonec prošly podzemními kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Děti byly provázeny průvodcem po areálu a na základě prožitých situací u jednotlivých památek se dozvěděly o mytologii a historii Vyšehradu.


Na fotky z mise Vyšehrad se můžete podívat v galerii.
Listopad

Projekt „O BIVOJOVI“ – celoroční školní projektové vyučování


» Seznámení s pověstí O BIVOJOVI (Nebřenská)
» Výstava strašidel ze řepy a dýní (Smolíková)
» Přednáška „Ochrana člověka za mimořádných situací – evakuace, ukrytí, záchranný systém (Novotná)
» Třídní schůzka - prospěch a chování žáků, uspořádání besedy pro rodiče (Smolíková)
» Dopravní výchova – chování na autobusové zastávce, bezpečné přecházení vozovky (Nebřenská)


Listopadové aktuality

Schůzka rodičů

se koná ve čtvrtek 28. 11. 2013 od 15.30 hodin ve škole.


Halloween

V úterý se naše škola proměnila ve školu duchů. Blíží se totiž svátek Halloween. Děti plnily úkoly z českého, anglického jazyka a matematiky. Nechyběl ani tělocvik, vyzkoušely si své smysly a složily halloweenské puzzle. Co dobrot nevalného vzhledu napekly maminky! I oběd měl podezřelé složení: dýňová polévka, „masová dýně“ s lepenicí a k pití „žabí flus“. Odměnou pro děti byla sladkost v podobě myšky.

Na fotky se můžete podívat v galerii, kde byly 16. 11. přidány ještě další fotky.
Prosinec

Projekt „O BIVOJOVI“ – celoroční školní projektové vyučování


» Mikulášská besídka s programem (básničky, tanec, hry) (Smolíková)
» Mikuláš ve škole - výroba masek 4. a 5. ročník, návštěva mateřské školy v Semíně (Nebřenská)
» Den otevřených dveří pro budoucí žáky návštěva výuky a pozvání na vánoční besídku (Novotná)
» Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost (Smolíková)
» Vánoční besídka pro žáky s předáváním dárků (Nebřenská)
» Přednáška „Ochrana člověka“ (živelné pohromy, pojem živelná pohroma, povodně, sesuvy půdy, požáry) (Novotná)
» Zdravotní výchova – nebezpečí pyrotechniky, alkoholu, první pomoc při popáleninách (Nebřenská)
» Divadelní představení – dle nabídky (Novotná)
» Vánoční výlet do Chlumce nad Cidlinou – zámek (všichni)
» Projektový den – shrnutí poznatků, beseda s myslivcem (všichni)
» Šikovnost, zručnost, zdatnost
» Výroba jednoduchého nepečeného cukroví


Prosincové aktuality

Pan Vosáhlo čte dětem z knížky Viking Viky

Pokračujeme v projektu "Celý národ čte dětem". V letošním školním roce nám už dvakrát četl pan Vosáhlo, tatínek Adama Vosáhla z 2. třídy. Četl dětem z knížky Viking Viky od spisovatele R. Jonhsona. Šlo o příběh malého vikingského hrdiny, který vyplouvá za dobrodružstvím společně se svým otcem.

Na fotky se můžete podívat v galerii.


Vánoční besídka ve škole

s předáváním dárků se konala 13. prosince 2013. Na fotky se můžete podívat v galerii.


Vánoční besídka

rodičů a dětí se uskuteční ve středu 11. 12. 2013 od 15.30 hodin v sále hospody Na Haldě. Bližší informace viz plakát.

Na fotky se můžete podívat v galerii.


Mikuláš

Bílé vousy, bílý plášť, to k nám přišel Mikuláš. Fotky naleznete v galerii.


Vánoční výlet

Ve středu 4. 12. 2013 pojedeme s dětmi na zámek Koruna v Chlumci n/C. Cena výletu je 100 Kč. S sebou batoh se svačinou a pití, kapesné na nákup drobných dárků. Na oběd už budeme zpět ve škole.

Navštívili jsme zámek Koruna v Chlumci n/C. Děti si prohlédly vánočně vyzdobené pokoje a dověděly se, jak se slaví Vánoce v jiných zemích.

Na fotky se můžete podívat v galerii.


Bonbony

Prosíme o věnování jednoho sáčku bonbónů na adventní kalendář ve škole. Děkujeme.
Leden

Projekt „O HORYMÍROVI“ – celoroční školní projektové vyučování


» Seznámení s pověstí O HORYMÍROVI (Smolíková)
» Příprava netradičního zápisu do 1. ročníku (Smolíková)
» Karneval v obci hry, soutěže (Smolíková)
» Třídní schůzka prospěch a chování žáků (Smolíková, Novotná)
» Beseda pro rodiče „Příklady přímých a nepřímých znaků šikany“ (Novotná)
» Beseda s žáky - šikana, dětská práva, slabikář dětských práv (Smolíková)
» Tři králové – sbírka (Smolíková)
» Beseda o koních (Novotná)


Lednové aktuality

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014-2015


Zápis se konal 16. ledna 2014 od 14,30 do 17 hodin v budově školy v Semíně. Zapsáno bylo deset dětí, z toho jsou tři děti ze Strašova. O odklad požádali rodiče jednoho dítěte.


Výhody naší školy:
- výuka není rušena zvoněním
- školní družina pro žáky 1.-5. ročníku (ráno od 6,30 a odpoledne dle potřeby rodičů)
- obědy ve školní jídelně
- zájmové kroužky přímo ve škole (flétna, aerobic, sportovní, rybářský, počítačový, anglický jazyk)
- letní ozdravný pobyt záků v přírodě
- kurz plavání pro děti již od 1. třídy
- ideální prostředí pro děti, kterým vyhovuje menší kolektiv
- dobré autobusové spojení ze Strašova, Újezda, Chýště a Kladrub n. Labem
- tradiční rozloučení dětí se školou - společná akce rodičů a školy

Rodiče (zákonní zástupci), kteří doprovázejí děti k zápisu, si vezmou rodný list dítěte.

Přijďte si prohlédnout naší školu, těšíme se na Vás!!!
Tel: 466 932 207


Minitaneční

Opět budou ve škole „Minitaneční“ s panem Ing. B. Černým a to 5 lekcí. Taneční začnou 10. 1. 2014. Cena 225 Kč. Potřebuji vědět, kdo bude chodit.
Únor

Projekt „O HORYMÍROVI“ – celoroční školní projektové vyučování


» Výstava obrázků koní (Smolíková)
» Výstava pohádkových knih (Nebřenská)
» Zimní výlet do hřebčína v Kladrubech n/L (Novotná)
» Projektový den - shrnutí poznatků - statečnost, odvaha, chytrost - závody na vyrobeném koni (všichni)
» Výstava výrobků ručních prací (Nebřenská)


Únorové aktuality

Staré pověsti české

Poslední únorové dny jsme pokračovali v projektovém vyučování na téma Staré pověsti české. Děti si připomněly pověst o Krokovi a jeho dcerách. Odpovídaly v testu na záludné otázky, v tělocvičně si zasportovaly a nakonec každá předem daná skupina žáků vytvořila obraz "Jak asi bydleli naši předci".

Fotky z projektového vyučování naleznete v galerii.


Olympiáda v Soči

Fotky, jak jsme fandili našim sportovcům při zimní olympiádě v Soči.
Březen

Projekt „DÍVČÍ VÁLKA“ – celoroční projektové vyučování


» Seznámení s pověstí DÍVČÍ VÁLKA (Novotná)
» Přednáška „Ochrana člověka“ - pojem „havárie s únikem nebezpečných látek“, rostoucí nebezpečí používání chemických látek (Novotná)
» Přednáška „Alkohol a tvé zdraví“, „Drogy a tvé tělo“ (Nebřenská)
» Městská policie dopravní výchova, kompetence MP (Novotná)
» Loučení se zimou a vítání jara (Smolíková)
» Výlet do MK v Přelouči – výchovný pořad (všichni)
» Výroba pomlázky a malování kraslic, zdobení perníčků (všichni)
» Výstava malovaných kraslic (všichni)
» Den naruby (všichni)


Březnové aktuality


Duben

Projekt „DÍVČÍ VÁLKA“ – celoroční projektové vyučování


» Dopravní soutěž „Cyklista“ (dopravní kurz, průkaz cyklisty – 4.roč.) (Novotná)
» Rej čarodějnic děvčata přijdou do školy v masce, chlapci jim vyrobí košťata (Smolíková)
» Třídní schůzka prospěch, chování a pokyny ke škole v přírodě (Novotná)
» Den Země (Novotná)
» Projektový den – vyhodnocení poznatků - vzájemná úcta, ohleduplnost, takt (všichni)
» Plavecký výcvik (Nebřenská, Smolíková)


Dubnové aktuality

Okresní olympiáda ve Zdechovicích

16. dubna se žáci 3.-5. ročníku semínské školy zúčastnili okresní olympiády ve Zdechovicích. Umístili se na pěkném 6. místě. Všem, kteří bojovali za semínskou školu blahopřejeme.

Fotografie naleznete v galerii.


Čarodějnice

28. dubna děti ve skupinách vyrobily nádherné čarodějnice, které potom visely do středy na školním plotě. Ve středu putovaly tři na hranici do Strašova a tři do Semína. Dětem za odměnu bylo ve středu vystoupení kouzelníka. Děvčata přišla na toto vystoupení do školy v čarodějnickém oblečení.

Fotografie naleznete v galerii.
Květen

Projekt „BLANIČTÍ RYTÍŘI“ – celoroční projektové vyučování


» Seznámení s pověstí BLANIČTÍ RYTÍŘI (Smolíková)
» Plavecký výcvik (Nebřenská, Smolíková)
» Tvořivá dílna pro rodiče a žáky (Smolíková)
» Den matek besídka spojená s předáváním dárků (Smolíková)
» Olympiáda rytířů soutěž v atletických disciplínách (Nebřenská)
» Školní kolo přírodovědné soutěže (Smolíková)
» Školní turnaj ve vybíjené (Nebřenská)


Květnové aktuality

Škola v přírodě

Škola v přírodě proběhla od 25. do 30. května na chatě Moravance v Horní Malé Úpě.

Fotografie naleznete v galerii.


Soutěž v hodu šipkou

V úterý 20. května 2014 se uskutečnila soutěž v hodu šipkou.

Fotografie naleznete v galerii.
Červen

Projekt „BLANIČTÍ RYTÍŘI“ – celoroční projektové vyučování


» Uspořádání dětského dne ve škole (Smolíková, Nebřenská)
» Přírodovědná soutěž účast v Pardubicích (Smolíková)
» Turnaj ve vybíjené ve Chvaleticích (Nebřenská)
» Ozdravný pobyt žáků v přírodě (Novotná, Smolíková, Nebřenská)
» Netradiční rozloučení se školou, posezení s rodiči u táboráku (Novotná, Smolíková, Nebřenská)
» Projektový den – vyhodnocení poznatků - poklad z Blaníku, skromnost, věrnost, čestnost (všichni)


Červnové aktuality

Přírodovědná soutěž

Ve čtvrtek 5. června 2014 jsme byli na přírodovědné soutěži v Pardubicích. Za 3. ročník soutěžila tato děvčata: Anna Chudobová, Adéla Králová, Eliška Urbanová, za 4. ročník: Sabina Proroková, Klára Tomášková a za 5. ročník: Eliška Havlíčková, Martina Mrázková. Nejlépe se umístila na 7. místě a diplom s oceněním získla Eliška Havlíčková. Všem děvčatům blahopřejeme.

Fotografie naleznete v galerii.


Mokré vysvědčení

Ve středu 25. června 2014 skončil dětem na naší škole kurz plavání. Spolu s vápenskou školou jsme jezdili na plovárnu do Pardubic. Děti si to tam moc užily, poslední hodinu dostaly mokré vysvědčení a mohly se vydovádět v zábavném centru na tobogánech, v divoké vodě a ve výřivce.

Fotografie naleznete v galerii.


Branný den

Dne 20. června proběhl branný den. Počasí nám přalo a naše maskáčové obleční nás maskovalo v semíském lese. Plnili jsme branné úkoly (plížili se, stříleli ze vzduchovky, házeli na cíl, určovali dopravní značky a telegrafovali). Prohlédli jsme si zbraně a k obědu jsme dostali báječný guláš, uvařený na polní kuchyni a ke škole jsme se svezli vojenskými auty. Tento pěkný den pro nás připravili manželé Vosáhlovi ze Semína se svými kamarády. Všichni jim touto cestou moc děkujeme.

Fotografie naleznete v galerii.


Oslava 140. výročí založení školy v Semíně

Dne 7. června 2014 proběhla oslava 140. výročí založení školy v Semíně. Slavnost zahájil starosta obce pan Jaroslav Trubač. Po úvodních projevech vystoupili žáci ZUŠ z Přelouče s hudebním programem. Po nich předvedli své vystoupení žáci ze semínské školy. Program zakončila hudební skupina Aleše Doležala. Během celého dne bylo možno navštívit prostory školy, kde probíhala výstava prací a ocenění současných a bývalých žáků školy.

Fotografie naleznete v galerii.
Kontakt

email: email
tel.: 466 932 207
... víceadmin  |  Ka©a