Školní rok 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013

Začátek školního roku pondělí 3. září 2012
Vysvědčení za 1. pololetí čtvrtek 31. ledna 2013
Vysvědčení za 2. pololetí pátek 28. června 2013
Podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012
Vánoční prázdniny so 22. prosince 2012 – st 2. ledna 2013
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2013
Jarní prázdniny 4. února – 10. února 2013
Velikonoční prázdniny čt 28. března a pá 29. března 2013
Hlavní prázdniny so 29. června 2013 – ne 1. září 2013
Školní vyučování 2013/2014 začíná v pondělí 2. září 2013
Den české státnosti 28. září 2012
Den vzniku sam. čs. státu 28. října 2012
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad 2012
Den obnovy sam. českého státu 1. leden 2013
Svátek práce 1. květen 2013
Den vítězství 8. květen 2012
Den slovanských věrozvěstů 5. července 2013
Den upálení Mistra Jana Husa 6. července 2013
Zápis do 1. třídy leden 2013


Školní potřeby


červen

Konec školního roku

Školní rok 2012-2013 jsme zakončili pro nepřízeň počasí v budově školy. Prvňáčky jsme pasovali na čtenáře. Přivítali budoucí žáky první třídy a rozdali jim roztomilé zvířecí čepičky. Účastníci přírodovědné a hasičské soutěže byli odměněni drobnými dárky. Ocenili jsme též žáky, kteří ve škole v přírodě nasbírali nejvíce dukátů. Nezapoměli jsme se rozloučit s odcházejícími páťáky vtipným tričkem. Teď už jen zbývá zvolat "Hurá na prázdniny!", a popřát si navzájem hodně prosluněných dní a šťastné shledání 2. září.

Fotografie naleznete v galerii.


Škola v přírodě

Škola v přírodě proběhla od 16. 6. do 21. 6. 2013. Děti prožily překrásné dny, plné her a výletů, na chatě Svornost v Peci pod Sněžkou.

Fotografie naleznete v galerii.


Přírodovědná soutěž

V pondělí 27. května proběhlo školní kolo přírodovědné soutěže a z této soutěže byly vybrány do okresního kola v Pardubicích tyto žákyně: Laura Kuklová, Klára Tomášková, Sabina Proroková, Eliška Havlíčková, Simona Lampárková. Pro cenu si pojede za 3.-4. místo Klára Tomášková, za 5.-10. místo Laura Kuklová a Sabina Proroková ze 3. třídy. Eliška Havlíčková ze 4. třídy obsadila ve své kategorii 6. místo. Všem moc gratulujeme za příkladnou reprezentaci naší školy v okresním kole DDM Delta v Pardubicích.

Fotografie naleznete v galerii.


Den dětí

V pátek 7. 6. 2013 budeme oslavovat „Den dětí“ a to akcí, kterou pro nás opět připraví manželé Vosáhlovi ze Semína. Tento den se nebudeme učit (nebereme si aktovky) půjdeme do lesa, kde si pro nás připraví vojenský den plný her a zábavy. Do školy si vezmeme sportovní oblečení (třeba i maskáčové), pláštěnku, batoh, svačinu, pití, kdo má, vezme si ešus, lžíci. Oběd budeme mít v lese. A všichni si budeme přát slunečný den bez deště.

V pátek 7. 6. jsme oslavili "Den dětí" trochu netradičně. Manželé Vosáhlovi se svými kamarády pro nás připravili vojenský den plný her a zábavy. Ke splnění všech úkolů jsme potřebovali odvahu, zručnost, přesnost a šikovnost. Za své schopnosti jsme byli oceněni a k obědu nás čekal výborný guláš. Tímto pořadatelům moc a moc děkujeme a máme na co vzpomínat.

Fotografie naleznete v galerii.


Škola v přírodě

Změna termínu a místa školy v přírodě: Pojedeme v neděli 16. 6. do pátku 21. 6. 2013 na chatu Svornost, Pec pod Sněžkou.


Setkání pod dubem

Zveme všechny na „Setkání pod dubem“, kde se rozloučíme s žáky 5. ročníku a přivítáme nové prvňáčky
Kde: před ZŠ Semín
Kdy: 25. 6. 2013
Od: 15.30 hodin

Program:
- vystoupení zpěvačky Lídy Helligerové (zpěvačka ze skupiny Schovanky)
- pasování prvňáčků na čtenáře
- rozloučení s žáky 5. třídy
- přivítání s budoucími prvňáčky
- možnost opékání donesené uzeniny
- taneční vystoupení děvčat

Těšíme se na rodiče, prarodiče, žáky současné, budoucí i minulé a všechny přátele školy.

květen

Soutěž v hodu šipkou

13. května si žáci donesli papírové šipky, které si doma vyrobilli z časopisu ABC. Soutěžili, komu doletí šipka nejdál. V soutěži sa utkali žáci 1.-5. ročníku a na prvním místě se umístil Tomáš Kolibík ze 4. ročníku, na druhém místě skončil Josef Král také ze 4. ročníku a na třetím místě se umístl Lukáš Věříš z 1. ročníku. Všem jim blahopřejeme. Výherci byli oceněni, ale i na ostatní čekala nějaká drobnost.

Fotografie naleznete v galerii.

duben


Potvrzení účasti na plaveckém výcviku

Plavecký výcvik

Od 19. dubna do 17. května 2013 se naše škola zúčastnilla výcviku plavání v Kutné Hoře.

Fotografie naleznete v galerii.


Filipojakubská noc a pálení čarodějnic

O tom, že je noc z 30. dubna na 1. května kouzelná, svědčí ohně planoucí kolem našich měst a vesnic, kterými se podle starých tradic zahání "temné síly" od našich domovů. Naše škola každoročně vyrábí figuríny čarodějnic, na kterých děti sami ve skupinách pracují a ty potom jimi zdobí plot před školou. V den čarodějnic jsou doneseny do Semína a dopraveny do Strašova na hranici a večer potom spáleny.

Letos se děvčata a někteří chlapci oblékli do čarodějnických obleků. Jak vypadali? Podívejte se na fotografie.


Den Země - 24. dubna 2013

Den Země je dnes už tradiční oslavou naší planety - připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás lidí přibývá, se k ní musíme stále zodpovědněji a ohleduplněji chovat - proto slavíme každoročně koncem dubna Den Země! My jsme si tento den ve škole připoměli zajímavou besedou na téma "Jak zatočit s odpadky?", pořádanou Ekocentrem Paleta Pardubice. Děti si potom zkusily vyrobit ruční papír zdobený bylinkami.

Fotografie naleznete v galerii.


Návštěva základní školy v Přelouči

Navštívili jsme Základní školu na Masarykově náměstí v Přelouči. U vchodu již nás očekávala paní ředitelka Mgr. Hana Konvalinková, která nás provedla školou. Ukázala nám učebny zeměpisu a přírodopisu, ale hlavně 6. třídu, kam půjdou naši žáci z páté třídy po prázdninách. V každé třídě, kterou jsme navštívili, nás zdravili naši bývalí žáci ze semínské školy.

Fotografie naleznete v galerii.


Beseda s hasiči

V únoru jsme měli zajímavou besedu se členy hasičského sboru. Děti shlédly instruktážní film na téma prevence požárů. Dozvěděly se, co mají dělat v případě zjištění požáru doma nebo v přírodě. Na základě zhlédnutého filmu děti kreslily obrázky k tomuto tématu a tyto jsme později zaslali do soutěže s hasičskou tématikou.

Fotografie naleznete v galerii.


Knihovna

V pátek 12. 4. 2013 pojedeme do Přelouče do knihovny na výchovný pořad o Václavu Čtvrtkovi. Navštívíme také ZŠ Masarykovo náměstí, aby se žáci páté třídy seznámili se školou, kam půjdou do šesté třídy. Pojedeme linkovým autobusem, děti ze Strašova v něm zůstanou a děti ze Semína mají sraz 7.15 hodin ve škole. Vracet se budeme kolem 11.00 hodin. Dopravu budeme hradit z peněz ze sběru papíru. Děti nebudou mít školní aktovky, ale batoh se svačinou a pitím.

Každý rok navštěvujeme Městskou knihovnu v Přelouči, kde je pro nás vždy připravena zajímavá beseda o dětské literatuře. Letos byla tématem besedy tvorba spisovatele Václava Čtvrtka. Žáci první a druhé třídy se seznámili s životem a dílem tvůrce mnoha nezapomenutelných pohádkových postav.


Třídní schůzka

Třídní schůzka rodičů se bude konat ve čtvrtek 18. 4. 2013 od 15.30 h. Program: plavání, škola v přírodě, sběr starého papíru, prospěch a chování žáků.


Plavání

V pátek 19. 4. 2013 pojedeme na první plavání do Kutné Hory. Celkem pojedeme 5krát na dvě hodiny /celkem 10hodin/. Tyto dny nebudeme nosit školní aktovku. Budeme mít igelitovou tašku a v ní svačinu, pití a věci na plavání /plavky, ručník, mýdlo/. Odjezd od školy v 8.00 hodin a návrat na oběd.


březen

Velikonoční pletení

Košíčky, které si děti ve škole za pomoci paní Králové samy upletly, zdobily o velikonočních svátcích sváteční stoly v jejich domácnostech.

Fotografie naleznete v galerii.


únor

Masopust

V pátek 15. února 2013 jsme si připomněli tradici masopustu jako jadnu z lidových tradic přetrvávající z pohanských dob. Na konec masopustního období navazoval později půst, který předchází svátkům jara "Velikonocům". Po besedě o těchto zvycích si děti domů odnesly "kouzelné brýle" a masopustní čepici.

Fotografie naleznete v galerii.


Procházka

Ve čtvrtek 14. 2. 2013 byl krásný slunný den, všude bylo plno sněhu. Vydali jsme se pozorovat do lesa stopy zvěře za doprovodu pana Stačiny a Devery.

Fotografie naleznete v galerii.


leden

Vysvědčení

Ve čtvrtek 31. 1. 2013 se rozdává vysvědčení.
V pátek jsme doma (pololetní prázdniny).
Od pondělí 4. 2. do pátku 8. 2. 2013 máme jarní prázdniny.
Do školy jdeme v pondělí 11. 2. 2013.


Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhla v sobotu 5. ledna 2013 a vybralo se 9.469 Kč. Charita Přelouč děkuje všem semínským občanům, ale i koledníkům. Jmenovitě Filipu Kylarovi, Jaroslavu Hladovi, Pepovi Královi, Nele a Natálii Šípkovým, Kláře Tomáškové, Sabině Prorokové, Matějovi Panchártkovi, Simoně Lampárkové, Denise Havránkové, Daniele Brožové a Michaele Urbanové a vedoucím skupin paní Janě Prokové, Šárce Králové, Líbě Stráníkové a panu Šípkovi. Za organizaci děkuje paní Kulkové a paní Smolíkové.

Fotografie naleznete v galerii.


Zápis

Do první třídy ZŠ Semín bylo 17. ledna 2013 zapsáno celkem devět dětí ze Semína a Strašova.


Zápis

Základní škola v Semíně vyhlašuje zápis do 1 třídy pro školní rok 2013/2014. Zápis se koná ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 14,30 do 17 hodin v budově školy v Semíně.


Výhody naší školy:
- výuka není rušena zvoněním
- školní družina pro žáky 1.-5. ročníku (ráno od 6,30 a odpoledne dle potřeby rodičů)
- obědy ve školní jídelně
- zájmové kroužky přímo ve škole (flétna, aerobic, sportovní, rybářský, počítačový, anglický jazyk)
- letní ozdravný pobyt záků v přírodě
- kurz plavání pro děti již od 1. třídy
- ideální prostředí pro děti, kterým vyhovuje menší kolektiv
- dobré autobusové spojení ze Strašova, újezda, Chýště a Kladrub n. Labem
- tradiční rozloučení dětí se školou - společná akce rodičů a školy

Rodiče (zákonní zástupci), kteří doprovázejí děti k zápisu, si vezmou rodný list dítěte.

Přijďte si prohlédnout naší školu, těšíme se na Vás!!!
Tel: 466 932 207


prosinec

První sníh

První sníh jsme využili ke stavbě sněhuláků a k jízdě na saních. Fotografie naleznete v galerii.


Vánoční besídka

Vánoční besídka pro rodiče bude v úterý 18. 12. 2012 od 15.30 hodin ve škole.

Rok 2012 jsme zakončili vánoční besídkou pro rodiče, kde vystoupili všichni žáci naší školy. Rodiče si mohli zakoupit školní kalendář s fotografiemi dětí a jejich kuchařskými recepty.

Fotografie naleznete v galerii.


Školní besídka

Školní besídka bude v pátek 21. 12. 2012. Při této besídce si budeme dávat dárky se spolužákem asi do 100,-Kč. Přineseme si také čaj (sáček), hrneček, cukr a cukroví.


Vánoční prázdniny

V pátek 21. 12. 2012 začínají vánoční prázdniny a do školy jdeme ve čtvrtek 3. 1. 2013.


Mikuláš ve škole

Ve čtvrtek jsme navštívili Vánoční výstavu v Domě dětí v Přelouči, kde jsme načerpali nové inspirace na výzdobu školy. Děti si zde také nakoupily drobné vánoční dárky pro rodiče a sourozence. Při této příležitosti jsme také navštívili výstavu plyšových medvídků v Divišově vile. Do školy jsme se vrátili na oběd linkovým autobusem. Po obědě jsme polední přestávku strávili, jak jinak, než na školní zahradě. Potom starší děti čekalo odpolední vyučování.

Fotografie naleznete v galerii.


listopad

Schůzka rodičů

Ve čtvrtek 29. 11. 2012 bude schůzka rodičů ve škole od 15.30 hodin. Budeme probírat prospěch a chování žáků a organizační záležitosti.


Já a ty jsme my, aneb SVÍTÁNÍ očima našich kamarádů

Naše škola se zúčastnila zajímavé soutěže s názvem "Já a ty jsme my, aneb SVÍTÁNÍ očima našich kamarádů", kterou pořádala Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., společně s ředitelkou této školy Mgr. Miluší Horskou, senátorkou Parlamentu ČR. Čtyři žáci naší školy, Zuzana Tučková, Simona Lampárková, Filip Kylar a Josef Král, byli oceněni a pozváni na vernisáž výstavy, která se konala 6. listopadu 2012 v předsálí Jednacího sálu Senátu ČR v Praze.

Fotografie naleznete v galerii.


Focení dětí ve škole

V pátek 9. 11. 2012 se budeme ve škole fotit.


Bramborový den

V pátek 2. 11. 2012 se v naší škole uskutečnil den věnovaný bramborám.

  • Děti přijdou v rámci možností oblečené v barvách - hnědá a žlutá (sportovní oblečení)
  • Dále si přinesou 1 velkou syrovou bramboru na výrobu panáčka „Bramboráčka“ a různé jiné přírodniny
  • Děti si přinesou zajímavý recept na bramborové jídlo (vytvoříme si společnou bramborovou kuchařku)
  • Budeme připravovat bramborový salát, každý si donese přidělenou surovinu


Nejprve jsme se seznámili nejen s historií pěstování a využití brambor na našem území a rovněž i s přínosem této důležité potraviny pro naše zdraví. Každý se pochlubil s nějakým bramborovým receptem. Potom jsme začali s praktickou přípravou salátu. Dětem se salát velmi povedl a s chutí ho i všechen snědly. Domů si každý vyrobil bramborového panáčka podle své fantazie. A na závěr nás čekala ve školní jídelně bramborová polévka a čerstvé bramboráky.

Přečtěte si, co napsali žáci o bramborovém dni.

Fotografie naleznete v galerii.


říjen

Podzim ve škole

V minulých dnech uspořádaly děti ve vestibulu školy výstavku výrobků z přírodnin. Tématem byl - jak jinak v této době - podzim a jeho krásy. Dětem při tvorbě nápaditých výrobků pomáhali rodiče i prarodiče. Při vycházce do podzimního lesa jsme obdivovali stromy, které se oblékly do pestrobarevných šatů. Během cesty si děti nasbíraly přírodniny a po návratu do školy, rozděleny do skupin, je použily k výzdobě oken.

Fotografie naleznete v galerii.


Mezinárodní den zvířat

Mezinárodní den zvířat je svátkem, který připadá na 4. října, na počest Sv. Františka z Assisi, který v tento den roku 1226 zemřel. Tento mnich zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata. Děti si tento svátek připomněly ve škole v pátek 5. října, kam si donesly své živé nebo plyšové zvířátko, o kterém pak vyprávěly. Mladší děti si své zvíře potom nakreslily a starší o něm napsaly slohovou práci. Překvapením dne bylo vystoupení dvou cvičených psů Lajky a Rakety s paní cvičitelkou Brabcovou. Společně jsme si pak zazpívali několik písniček o zvířátkách. Pěkný den skončil návštěvou u Tomáškových, kde děti uviděly zblízka dvě divoká prasata.

Fotografie naleznete v galerii.
září

Náš první malý výlet

V pondělí 24. 9. 2012 pojedeme do Přelouče do kina na film „Tajemný svět – Galapágy“.

Tento den přijdeme do školy bez aktovky. Budeme mít batoh, v něm svačinu, pití a pláštěnku. Na oběd budeme již ve škole. Sraz u školy v 7.10 hodin. Děti ze Strašova zůstanou v autobusu.

Vstupné 50 Kč, jízdné 16 Kč. Celkem 66 Kč.


Zahájení školního roku 2012/13

Celkem jsme přivítali jedenáct prvňáčků, s kterými se přišli rozloučit kamarádi z MŠ Semín. Pan strosta Jaroslav Trubač jim předal knížku, jako památku na tento den. Slavnostním zakončením celého dne bylo loutkové představení pohádky "Bajaja".

Fotografie z prvního školního dne najdete v galerii.
Sběr papíru

Základní škola vyhlašuje sběr starého papíru a prosí Vás všechny o svázaný, starý papír. Můžete ho nechat před školou nebo zavézt do kůlny za školu. Moc Vám všem děkujeme.


Zájmové kroužky

Zde je ke stažení soubor se seznamem zájmových kroužků nabízených ve školním roce 2012/2013.


Kontakt

email: email
tel.: 466 932 207
... víceadmin  |  Ka©a