Školní rok 2011/2012

Organizace školního roku 2011/2012

1. pololetí

Září Projekt
„Václav Čtvrtek“
Začátek školního roku 1. 9. 2011
Slavnostní zahájení školního roku
divadelní představení - „Statečný vojáček“
1. 9. 2011
Novotná
Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy
seznámení se způsobem práce v 1. třídě
Smolíková
Výstava ovoce a zeleniny Smolíková
Sběr papíru Novotná
Seznámení s významem a fungováním školní
„Schránky důvěry“
Smolíková
Poznávací zájezd do Jičína – město V. Čtvrtka Smolíková
Výběr zájmových kroužků Novotná
Seznámení s celoškolním projektem
„Tvůrci dětské knihy“
Nebřenská
Zdravotní výchova – Bezpečnost chování ve škole,
řád školy, pravidla chování v tělocvičně
a na zahradě
Nebřenská
Říjen Projekt
„Václav Čtvrtek“
Podzimní prázdniny 26.-27. 10. 2011
Dopravní výchova
bezpečná cesta do školy a praktický nácvik
chůze od autobusové zastávky ke škole
Nebřenská
Výstava výrobků z přírodnin Smolíková
Sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř Novotná
Vítání občánků – recitace a hudební vystoupení Smolíková
Beseda se starostou obce Nebřenská
Téma Drogy – přednáška „Kouření a tvé tělo“ Smolíková
Téma Drogy – přednáška „Chemikálie a tvé tělo“
Pomoc kamarádovi (pro žáky)
Smolíková
Přednáška „Co je šikana?“ Smolíková
Projektový den „Václav Čtvrtek“ – shrnutí poznatků Novotná
Smolíková
Nebřenská
Listopad Projekt „Božena
Němcová“
Výstava strašidel ze řepy a dýní Smolíková
Přednáška „Ochrana člověka za mimořádných
situací – evakuace, ukrytí, záchranný systém
Novotná
Třídní schůzka
- prospěch a chování žáků
- uspořádání besedy pro rodiče
Smolíková
Dopravní výchova – chování na autobusové zastávce,
bezpečné přecházení vozovky
Nebřenská
Prosinec Projekt „Božena
Němcová“
Mikulášská besídka s programem
(básničky, tanec, hry)
Smolíková
Mikuláš ve škole
výroba masek 4. a 5. ročník
návštěva mateřské školy v Semíně
Nebřenská
Den otevřených dveří pro budoucí žáky
návštěva výuky a pozvání na vánoční besídku
Novotná
Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost Smolíková
Vánoční besídka pro žáky s předáváním dárků Nebřenská
Přednáška „Ochrana člověka“
(živelné pohromy, pojem živelná pohroma, povodně,
sesuvy půdy, požáry)
Novotná
Zdravotní výchova – nebezpečí pyrotechniky, alkoholu,
první pomoc při popáleninách
Nebřenská
Divadelní představení – dle nabídky Novotná
Vánoční výlet do Ratibořic – B. Němcová všichni
Projektový den – shrnutí poznatků – B. Němcová všichni
Vánoční prázdniny od 23. 12. 2011
Leden Projekt
„Josef Lada“
V lednu porvé do školy 3. 1. 2012
Příprava netradičního zápisu do 1. ročníku Smolíková
Karneval v obci
hry, soutěže
Smolíková
Třídní schůzka
prospěch a chování žáků
Smolíková
Novotná
Beseda pro rodiče
„Příklady přímých a nepřímých znaků šikany“
(paní Dušková)
Novotná
Beseda s žáky
šikana, dětská práva, slabikář dětských práv
Smolíková
Poslední vyučování I. pololetí 31. 1. 2012

2. pololetí

Únor Projekt
„Josef Lada“
Pololetní prázdniny 3. 2. 2012
Výstava pohlednic a obrázků J. Lady Smolíková
Výstava pohádkových knih - J. Lada Nebřenská
Zimní výlet na hory - Ladovská zima Novotná
Projektový den - shrnutí poznatků – J. Lada všichni
Březen Projekt
„Ondřej Sekora“
Jarní prázdniny 12.–18. 3. 2012
Přednáška „Ochrana člověka“
(pojem „havárie s únikem nebezpečných látek“,
rostoucí nebezpečí používání chemických látek)
Novotná
Přednáška
„Alkohol a tvé zdraví“, „Drogy a tvé tělo“
Nebřenská
Městská policie
dopravní výchova, kompetence MP
Novotná
Loučení se zimou a vítání jara Smolíková
Výlet do MK v Přelouči – O. Sekora – výchovný pořad všichni
Duben Projekt
„Ondřej Sekora“
Velikonoční prázdniny 5.-6. 4. 2012
Dopravní soutěž
„Cyklista“ (dopravní kurz, průkaz cyklisty – 4. roč.)
Novotná
Rej čarodějnic
děvčata přijdou do školy v masce, chlapci jim vyrobí
košťata
Smolíková
Třídní schůzka
prospěch, chování a pokyny ke škole v přírodě
Novotná
Den Země Novotná
Velikonoční zvyky a tradice Nebřenská
Divadelní představení v Cholticích Smolíková
Projektový den – vyhodnocení poznatků – O. Sekora všichni
Květen Projekt „Karel
a Josef Čapek“
Den matek
besídka spojená s předáváním dárků
Smolíková
Atletická olympiáda
soutěž v atletických disciplínách
Nebřenská
Výlet do Prahy Novotná
Zajištění plaveckého výcviku Novotná
Školní kolo přírodovědné soutěže Smolíková
Školní turnaj ve vybíjené Nebřenská
účast na turnaji ve vybíjené ve Zdechovicích Nebřenská
Červen Projekt „Josef
a Karel Čapek“
Uspořádání dětského dne v obci Smolíková
Nebřenská
Přírodovědná soutěž
účast v Pardubicích
Smolíková
Ozdravný pobyt žáků v přírodě Novotná
Smolíková
Nebřenská
Netradiční rozloučení se školou
posezení s rodiči u táboráku
Novotná
Smolíková
Nebřenská
Projektový den – vyhodnocení poznatků všichni
Poslední vyučování II. pololetí 29. 6. 2012
HLAVNÍ PRÁZDNINY 30.6.-2.9. 2012


Červen

Škola v přírodě (23.6.-28.6.2012 )

Škola v přírodě byla v tomto roce v Janských Lázních na chatě Lovrana. Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.


Focení

V pondělí 4. června se budeme ve škole fotit (společné foto) 25,- Kč.

Samostatné foto – 3x po 15,- Kč.Květen

Dětský den ve Strašově

Ve čtvrtek 31. května jsme oslavili dětský den na farmě u Šimiců, dál jsme navštívili truhlářskou dílnu pana Mrštíka a ze Strašova jsme odjeli na voze taženým kladrubskými koňmi.

Odpoledne proběhlo tradiční setkání žáků, rodičů a příbuzných. Vystoupení pracovníků ze Stanice pro handicapovaná zvířata ze Žehušic. Dále pak vystoupil taneční kroužek pod vedením paní Zuzany Tučkové. Přivítání nových prvňáčků a rozloučení se s žáky 5. ročníku, kteří po prázdninách odejdou do Přelouče. Pozdní odpoledne končilo opékáním buřtů za doprovodu kytary a akordeonu pana Nedbala. Děti ze semínské školy pak čekala ve škole noc plná překvapení. Druhý den se děti zúčastnily setkání se členy sdružení Labe, které se zabývá vojenskou technikou. Nakonec guláš z polní kuchně všem účastníkům moc chutnal.

Fotografie z si můžete porohlédnout v galerii.


Turnaj ve vybíjené

Na turnaji ve vybíjené ve Chvaleticích vybojovali naši starší žáci výborné 7. místo. Blahopřejeme!

Fotografie z si můžete porohlédnout v galerii.


Onřej Sekora

V pátek 11. května jsme měli na škole projektový den na téma "Ondřej Sekora". Děti plnily zajímavé úkoly týkající se tvorby a života O. Sekory. Celým projektem nás provázela paní učitelka Mgr. Jarmila Roučková.

Fotografie z práce dětí na kulisách si můžete porohlédnout v galerii.


Den dětí ve škole

Ze čtvrtka na pátek (31. května – 1. června) budeme spát ve škole.

Program:
čtvrtek

  • dopoledne výlet do Strašova
  • oběd bude ve škole
  • odpoledne sportovní hry
  • 16.30 hod. posezení rodičů a dětí před školou s programem a opékáním uzenin (vlastní)
  • večeře ve škole v 19.00 hod.
  • spaní ve škole (deka, spacák, polštářek, hygienické potřeby)

pátek
  • snídaně - prosíme maminky o upečení nějaké sladkosti ke snídani
  • dopoledne - den plný zábavy u rybníka v Semíně (připraví manželé Vosáhlovi)
  • oběd – z ešusu u rybníka
  • konec programu v 13.45 hod.Duben

Čarodějnice

Ve čtvrtek déti rozdělné do skupin, se pustily do výroby čarodějnic. V pondělí je potom odnesly v průvodu na oheň.

Fotografie z práce dětí na kulisách si můžete porohlédnout v galerii.


Třídní schůzka

Ve čtvrtek 26. 4. 2012 bude třídní schůzka od 15.30 hodin. Na programu bude prospěch a chování žáků a informace o škole v přírodě.


Ředitelské volno

V návaznosti na ZŠ Přelouč budeme mít pondělky 30. 4. a 7. 5. 2012 ředitelské volno.


17. 4. 2012

V úterý pojedeme do Pardubic na výchovný koncert "Byla jednou jedna pohádka". Odjezd bude ráno autobusem a návrat do 12.00 hodin. Doprava a vstup je 90,-Kč.

Fotografie z práce dětí na kulisách si můžete porohlédnout v galerii.


Český rozhlas Pardubice

Také o naší škole mluví senátorka a ředitelka Základní školy a Praktické školy Svítání Miluše Horská v pořadu "20 let Základní školy a Praktické školy Svítání"


Velikonoční prázdniny

budou od čtvrtka 5. do pátku 6. dubna. Děti jdou do školy v úterý 10. dubna.březen

Den učitelů

28. března je Dnem učitelů a tak školní den byl tak trochu naruby. Děti učily a paní učitelky zasedly do školních lavic. Každý si mohl vyzkoušet, jaké to je na opačné straně. Děti a paní učitelky zažily spoustu legrace. Tento den také proběhla beseda s požárníkem, který děti poučil o bezpečnosti a ukázal jim hasící pomůcky. Zároveň děti pozval na den otevřených dveří do Pardubic.


Kolem světa za přátelstvím

22. března jsme opět všichni, včetně mateřské školky, jeli do Pardubic na pořad "Kolem světa za přátelstvím", který pořádala škola Svítání. Pozdravili jsme se tam s naším bývalým spolužákem Arnoldem Kvapilem. Na památku jsme dětem ze školy Svítání zanechali obraz s našimi otisky dlaní na důkaz přátelství a obdivu k nim.


Rozloučení se zimou

21. března se děti ze základní a mateřské školy šly rozloučit se zimou. Za zvuku řehtaček, frkaček nesly Moranu k Labi, aby ji tam vhodily do vody. Tímto činem tak zahnaly zimu a přivítaly jaro, které se už teplými paprsky sluníčka hlásilo k životu.

Fotografie z práce dětí na kulisách si můžete porohlédnout v galerii.


Jarní prázdniny

budou v týdnu od 12. 3. do 18. 3. 2012.


Úkol na jarní prázdniny

Blíží se "Den Země", a proto doma z plastových lahví a jiného odpadového materiálu vyrobte zajímavý výrobek. Ten donesete do školy v pondělí 19. 3. 2012 , kde z výrobků uspořádáme výstavku.

Už se těšíme na zajímavé výrobky.


22. 3. 2012

Ve čtvrtek pojedeme do Pardubic na výchovný pořad školy Svítání "Kolem světa za přátelstvím" do divadla v Hronovické ulici. Odjezd bude autobusem ráno v 8.45 a návrat do 12.00 hodin. Doprava 40 Kč, vstup zdarma.únor

Beseda o Josefu Ladovi

17. února jsme navštívili Městskou knihovnu v Přelouči, kde pro nás připravili zajímavou besedu o Josefu Ladovi. Děti se seznámily s výpůjčním řádem knihovny a měhly možnost si prohlédounout knížky, které je zajímaly.


Zima

Zima v Semíně netrvala dlouho a přesto jsme stihli si zabruslit na našem rybníku, sjet na saních a postavit si před školou sněhuláky.


Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 3. února 2012.


Ovoce do škol

Školní svačinu mají děti zpestřenou čerstvým ovocem a mléčnými výrobky. Ovoce dostávají v rámci celostátního projektu "OVOCE DO ŠKOL" zdarma.


Zájmové kroužky

Zde je ke stažení soubor se seznamem zájmových kroužků nabízených ve školním roce 2011/2012


Ve škole budeme opět odebírat státem dotované mléko v akci

školní mléko

Žák si může objednat krabičku mléka (250 ml) s různou příchutí dvakrát týdně (úterý, čtvrtek).

Celkem zatím
20 krabiček - ochucené - za 4,00 Kč tj. 80 Kč.
20 krabiček - neochucené - za 3,00 Kč tj. 60 Kč.leden

Vysvědčení

Vysvědčení za první pololetí děti dostanou v úterý 31. ledna 2012.


Zápis do 1. třídy

Základní škola v Semíně vyhlašuje zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. Zápis bude probíhat 19. ledna 2012 v budově školy od 14,30 do 17 hodin.

Více informací viz přiložený soubor a co Vaše dítě u zápisu čeká?


10. ledna

Děti psaly slohovou práci o vánocích a zároveň se učily psát na počítači... přečtěte si.


6. ledna

Ve škole v Semíně jsme ukončili druhou část projektu "Tvůrci dětské knihy". Zabývali jsme se spisovatelkou Boženou Němcovou. Shlédli jsme filmovou pohádku "Princezna se zlatou hvězdou na čeleů a potom už děti čekal úkol vyrobit kulisu k této pohádce. Práce děti nadchla a výsledek byl vystaven ve vestibulu školy.

Fotografie z práce dětí na kulisách si můžete porohlédnout v galerii.

prosinec

Poděkování MS Semín

Děkujeme MS Semín za finanční příspěvek naší škole. Děti pro zvířata připravily vánoční nadílku v podobě žaludů, kaštanů a suchého chleba.


Kurz plavání

12. prosince skončil žákům naší školy kurz plavání. Zúčastnili se pěti dvouhodinových lekcí. Myslím si, že se dětem plavání moc líbilo a výsledky tomu odpovídaly.

Fotografie z plavání si můžete porohlédnout v galerii.


Výlet do Ratibořic

Přečtěte si, co napsali žáci o výletu do Ratibořic.


Divadlo Ivánek

Děti ze semínské školy, kromě sladké mikulášské nadílky, dostaly i krásný dárek v podobě loutkového představení o kašpárkovi. Děti viděly nádherné historické loutky a po představení si je ještě mohly vyzkoušet vodit. Touto cestou chceme všichni poděkovat panu Novotnému ze Břehů, který k nám přijel s divadlem "Ivánek" do Semína. Myslím si, ža děti budou na toto představení ještě dlouho vzpomínat.

Fotografie z představení si můžete porohlédnout v galerii.

Mgr. Blanka Smolíková

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny máme od 23. prosince 2011 do 2. ledna 2012. Do školy jdeme 3. ledna 2012.


22. prosince

Školní besídka s rozdáváním dárků, čajem a s cukrovím bude ve čtvrtek.


20. prosince

V úterý od 15 hodin bude vánoční besídka pro rodiče.


Mikuláš ve škole

Fotografie z mikulášské nadílky, která proběhla 7. prosince, si můžete porohlédnout v galerii.


Pohádkové postavičky

Fotografie pohádkových postaviček, které děti vyráběli 4. listopadu z papírových krabic si můžete porohlédnout v galerii.


1. prosince

Ve čtvrtek pojedeme v rámci projektu "Tvůrci dětské knihy" do kraje spisovatelky Boženy Němcové. Navštívíme zámek Ratibořice a Babiččino údolí.
Odjezd od školy v 8.00 hodin a návrat do 15.00 hodin.
Do batohu si dáme: dvě svačiny, pití, kapesné na drobné dárky.
Cena výletu: 180,- Kč.


Ve čtvrtek 1. prosince jsme se vydali autobusem do kraje spisovatelky Boženy Němcové. Na začátku našeho putování jsme navštívili zámek v Ratibořicících. Ze všech přístupných místností dýchala nádherná vánoční atmosféra. Zámek ožil postavami oblečenými v kostýmech ze začátku 19. století. Další putování vedlo k sousoší babičky s vnoučaty. Poslední zastavení bylo ve mlýně, kde bylo připraveno vystoupení souboru Barunka s lidovými tradicemi a koledami. Nakoupili jsme si drobné dárky, které nám budou připomínat vánoční čas. Podívali jsme se do dáli na malou roubenou chaloupku, kde měla část svého života prožít Magdalena Novotná, babička Boženy Němcové. Tento výlet byl součástí projektu "Tvůrci dětské knihy".

Fotografie z výletu si můžete porohlédnout v galerii.

listopad

Třídní schůzka

Ve čtvrtek 24. listopadu bude třídní schůzka v 15.30 hodin. Na programu bude prospěch a chování žáků.


Volno 17.-18. listopadu 2011

Ve čtvrtek 17. listopadu je státní svátek a 18. listopadu (pátek) máme ředitelské volno, děti půjdou do školy až v pondělí 21. listopadu.


Plavání

Plavání začíná 14. listopadu 2011 a další plavání bude 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12. S sebou: plavky, ručník, mýdlo. Pojedeme ráno a vrátíme se na oběd asi ve 12.30 hodin.


4. listopadu

V letošním školním roce se zabýváme projektem na téma "Tvůrci dětské knihy". Prvním spisovatelem, kterého jsme poznávali, byl Václav Čtvrtek. Tento pátek jsme pracovali ve smíšených skupinách a vyrobili z papírových krabic nádherné postavičky z pohádek V. Čtvrtka, Rumcajse, Manku, Cipíska, Křemílka a Vochomůrku. Postavičky jsme rozmístili po škole a před školou jsme si zasportovali.

Fotografie si můžete porohlédnout v galerii.


září

Tour de Labe 21. září 2011

Žáci ze 4. a 5. ročníku s paní učitelkou Smolíkovou a paní Venclovou doprovodili cyklisty ke Kladrubům. Ostatní děti s paní ředitelkou Novotnou a paní učitelkou Nebřenskou je přivítali v Semíně u hostince Na Haldě, kde jim předali dárek v podobě školního kalendáře a popřáli účastníkům šťastnou cestu.

Fotografie naleznete v galerii.


Výstava děl dětí na téma Rumcajs, Manka, Cipísek.

Středa 21. září 2011

Obcí Semín budou projíždět účastníci Tour de Labe handicap + family, které bychom u nás rádi uvítali. Děti proto přijedou dle možnosti do školy s kolem a s helmou. Společně dojedeme k ceduli Semín na Vyhnálově, počkáme na účastníky a společně je doprovodíme na druhý konec Semína. Děti bez kola zůstanou před školou pod dubem a účastníky pozdraví.

Na tuto akci jste zváni všichni, kdo jste v tento čas doma.

Více viz přiložený leták, nebo na oficiálních webových stránkách: www.labskastezka.cz


Jičín 9. září 2011

V letošním školním roce se budeme v celoročním projektu věnovat tvůrcům dětcké knihy. Pvním autorem je Václav Čtvrtek. Naštívili jsme proto město pohádek Jičín a viděli jsme figurky Rumcajze, Manky a Cipíska, které jsme si pak ve škole při skupinové práci vytvořili.

Fotografie naleznete v galerii.


pátek 9. září 2011

Letošní rok se budeme v rámci projektu věnovat tématu "Tvůrci dětské knihy". Prvním autorem, o kterém si budeme povídat, je Václav Čtvrtek. Proto v pátek 9. 9. 2011 pojedeme do Jičína na akci "Jičín - město pohádky". Pojedeme ráno v 8.00 hodin a vrátíme se v 15.00 hodin. Děti ze Strašova vystoupí ve Strašově.

S sebou: dvě svačiny (nebude oběd), pití, pláštěnku a kapesné.

Cena výletu: 170 Kč (cena za autobus).


Zahájení školního roku

1. září jsme zahájili školní rok. Do prvního ročníku nastoupilo pět nových žákyň (Chudobová Anna, Králová Adéla,Kulichová Zuzana, Urbanová Eliška, Vojtíšková Pavlína). Slavnostního dne se zúčastnil starosta obce pan Jaroslav Trubač a za školskou komisi paní Libuše Stráníková. S budoucími prvňáčky se přišly rozloučit děti z mateřské školky. Slavnostní den byl zakončen divadelním představením "O statečném vojáčkovi".

Fotografie jsou zde.


Školní video 2010/11

Opět nabízím možnost zakoupení školní videokazety nebo DVD, kde jsou zaznamenány všechny důležité školní akce Vašich dětí. Cena videokazety i DVD je 80,- Kč. Cenu je nutné uhradit do 30. června 2011. Videokazeta i DVD budou připraveny k vyzvednutí 1. září 2011.

Přiložená nabídka zde.


Kontakt

email: email
tel.: 466 932 207
... víceadmin  |  Ka©a